چاپ کد خبر: 97905
24 آبان 1401

نحوه تقسیم طلاهای مادر بعد از فوت و ارث برادر مجرد و متاهل

موالی که از متوفی (شخص فوت شده) به جا می‌ماند در دو دسته اموال منقول و غیر منقول قابل تقسیم‌بندی است. اموال منقول به اموالی می‌گویند که قابل جابجایی فیزیکی است مثل خودرو و طلا. اموال غیر منقول نیز شامل اموالی است که نقل آن امکان‌پذیر نیست مثل خانه و زمین.در این گزارش با اول فارس  باشید.
آنچه باید درباره نحوه تقسیم طلاهای مادر بعد از فوت و ارث برادر مجرد و متاهل بدانید
تقسیم طلاهای مادر بعد از فوت یکی از موضوعاتی است که بر سر آن اختلاف است. معمولا اشتباه و غلط رایجی در میان خانواده‌های ایرانی رایج است که می‌پندارند، طلای مادر سهم دختر اوست و پسران و سایر ورثه از طلا چیزی نمی‌رسد که این پندار غلط است و طلا نیز همچون باقی اموال بین کلیه وراث باید تقسیم شود.

نحوه تقسیم ارث مادر بین فرزندان
با توجه به ماده ۹۰۷ قانون مدنی در مورد ارث بردن فرزندان از مادر:

چنانچه مادری فوت کند و ابوین او (پدر و مادر) نیز فوت کرده باشند و یک یا چند فرزند داشته باشد ترکه مادر به شرح ذیل بین وارث تقسیم می‌شود:

چنانچه فقط یک فرزند داشته باشد چه پسر باشد چه دختر باشد تمام اموال به جای مانده (ترکه) مادر به او می‌رسد.
اگر اولاد متعددی داشته باشد که همه پسر باشد یا همه دختر ترکه مادر با السویه (به صورت مساوی) بین آنها تقسیم می‌شود.
اگر اولاد متعددی داشته باشد و بعضی از آنها پسر و بعضی از آنها دختر باشند پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.
تقسیم طلای مادر بین فرزندان
طلا معمولا به خاطر شکل زینتی که دارد برای خانم‌ها استفاده می‌شود. البته لزوما طلا از اموال به جا مانده از خانم‌ها نیست و ممکن است از اموال به جا مانده از آقایان هم باشد.
به‌صورت عرفی، وقتی خانمی فوت کند و طلا جزو ماترک (اموال به جا مانده از متوفی) به جا مانده از ایشان باشد بین خواهر، مادر، دختر ایشان تقسیم می‌شود. بنابراین تقسیم طلاهای مادر بعد از فوت یکی از موضوعات مهم بین اعضای خانواده است.  یعنی اگر متوفی دختر باشد به مادر و خواهرش، اگر متوفی مادر باشد به دخترانش ارث می‌رسد. این موردی است که در عرف رعایت می‌شود و بحثی سر آن پیش نمی‌آید.

تقسیم قانونی طلا
اما طبق قانون، طلا نیز جزو اموالی است که باید در آن تقسیم به‌صورت قانونی و بر اساس طبقات ارث انجام گیرد. در واقع طلا خصوصیتی نسبت به سایر اموال نداشته و مانند سایر اموال مورد تقسیم قرار می‌گیرد. بنابرین تقسیم طلاهای مادر بعد از فوت بر اساس قانون است. طلای مربوط به متوفی مانند دیگر اموال وی اگر فقط یک وارث وجود داشته باشد به همان وارث خواهد رسید. اگر افراد طبقات تقسیم‌بندی سه‌گانه وراث در قید حیات باشند به نسبت سهم‌شان بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.

در صورتی‌که طبقه اول وجود داشته باشند ارث به سایر طبقات نخواهد رسید. همچنین اگر در هر طبقه‌ای درجه اول وجود داشته باشد، درجه دوم ارث نخواهد برد. اگر زنی همسر داشته باشد و فوت کند، همسر او با وجود اینکه جزو خویشاوندان سببی است قطعا در کنار سایر طبقات از طلاهای متوفی ارث خواهد برد.

بنابراین تقسیم طلاهای مادر بعد از فوت مانند بقیه اموال بین تمام وراث اعم از دختر، پسر و همسر متوفی تقسیم می‌شود.

ِآیا تقسیم طلاهای مادر بعد از فوت به طور مساوی بین پسر و دختران است؟

هر چیزی از مادر باقی بماند باید بین ورثه‌اش (پدر و مادر شخص فوت شده در صورت حیات، همسر متوفی در صورت حیات، و فرزندان دختر و پسرش) تقسیم شود. اگر به این دست مطالب علاقه دارید، به مطلب نحوه تقسیم ارث برادر مجرد مراجعه کنید.

اگر مادر وصیت کند طلاها، بین دخترانش تقسیم گردد حکم چیست؟

اگر مادر در مورد طلای خود وصیت به نفع دختران خود کرده باشد این وصیت فقط در مورد یک سوم طلا مورد قبول است. باقی آن بین وراث متوفی طبق قانون تقسیم خواهد گردید.

وصیت درباره تقسیم طلاهای مادر بعد از فوت به صورت کلامی قابل قبول است؟

بر طبق قانون ارث از مادر اگر او وصیت به ارث رسیدن طلای خود به نفع دختران خود را داشته باشد باید با سند معتبر یا شهادت شهود معتبر به اثبات رسیده باشد تا مورد تایید قانونی قرارگیرد.


نحوه تقسیم ارث برادر مجرد

تقسیم ارث برادر اقدامی قانونی است که توسط ورثه شخص فوت شده و بعد از پرداخت دیون انجام خواهد شد.

نحوه تقسیم ارث برادر مجرد یکی از مباحث حقوق مدنی است. یکی از مباحثی که در علم حقوق مورد توجه قرار گرفته است، بحث مربوط به تقسیم ارث است. به عنوان نکته مقدماتی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که قانون‌گذار ما در تعیین سهم ورثه شخص فوت شده، به فقه امامیه توجه داشته است. در حال حاضر تمام افرادی که تابع مذهب شیعه هستند، اگر قصد تقسیم اموال را به صورت قانونی داشته باشند، می‌توانند از متن قانون تقسیم ارث برادر تصویب شده در ایران استفاده کنند.

قانون تقسیم ارث برادر

تاکنون دو متن قانونی به تصویب رسیده است که هر کدام از این قوانین، به میزان سهم ورثه و نحوه تقسیم اموال اشاره می‌کنند. این قوانین به شرح زیر هستند:

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ شمسی
قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ شمسی

خوب است بدانید که ورثه می‌توانند با توجه به توافقاتی که بین آن‌ها شکل می‌گیرد، میزان سهم خود را تعیین کنند. به این نوع تقسیم، تقسیم ارث توافقی نیز گفته می‌شود. در مقابل استفاده از قانون نیز امکان‌پذیر است و معمولا شاهد هستیم که ورثه راه حل دوم را نسبت به راه حل اول ترجیح می‌دهند. به هر حال انتخاب هر یک از راه‌های اشاره شده، مانع از مراجعه به دادگاه خواهد شد. سپردن اقدامات به مراجع قضایی زمان‌بر است و حتی ممکن است سال‌ها ورثه را درگیر تقسیم اموال کند. بنابراین توصیه می‌شود با تنظیم تقسیم‌نامه ارث، یکی از راه‌های اشاره شده را انتخاب کنید.

نحوه تقسیم ارث برادر مجرد

در ابتدای متن به این نکته اشاره کردیم که نحوه تقسیم ارث برادر مجرد با برادر متاهل متفاوت است. در صورت حضور همسر و فرزندان، ممکن است بخش بیشتری از اموال به آن‌ها تعلق بگیرد. البته فرض حضور همسر و اولاد نیز در ادامه بررسی خواهد شد. اگر به مطالبی پیرامون ارث علاقه دارید، به مطلب آیا به فرزندی که حاصل از زنا است، ارث می‌رسد؟ مراجعه کنید.

ابتدا ضروری است هر یک از طبقات ورثه را بررسی کنیم. مطابق متن ماده ۸۶۲ قانون مدنی ورثه در سه طبقه قرار می‌گیرند:

طبقه اول: شامل پدر و مادر و اولاد در درجه اول و همچنین نوه‌ها در درجه دوم.
طبقه دوم: برادران و خواهران، جد و جده در درجه اول و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم.
طبقه سوم: عمو، عمه، خاله و دایی در درجه اول و فرزندان آن‌ها در درجه دوم.
درصورتی‌که حداقل یکی از وراث در طبقه یا طبقات بالاتر حضور داشته باشند، نوبت به طبقه یا طبقات پایین‌تر نمی‌رسد. همچنین در هر یک از طبقات، اگر درجات اول حضور داشته باشند، درجات دوم از اموال سهمی نخواهند داشت. البته در خصوص طبقه اول، اگر تمام اولاد قبل از متوفی فوت کرده باشند و تنها پدر و مادر و نوه‌ها حضور داشته باشند، اموال بین اولیاء و نوه‌ها تقسیم خواهد شد.

تقسیم ارث برادر متاهل

این فرض با نحوه تقسیم ارث برادر مجرد متفاوت است، در این مورد ممکن است دو مساله مطرح شود:

تقسیم ارث برادری که فرزند ندارد.
نحوه تقسیم ارث برادر در فرضی که اولاد حضور دارند.
به میزان سهم همسر در همین بند اشاره خواهیم کرد. به طور کلی اگر ورثه قصد داشته باشند تقسیم ارث برادر را به انجام رسانند، با فرض حضور هر یک از طبقات وراث، همسر از اموال سهم می‌برد. با این وجود میزان سهم همسر با توجه به حضور یا عدم حضور اولاد متفاوت است. بنابراین میزان سهم شخص اشاره شده به شرح زیر خواهد بود:

اگر اولاد حضور داشته باشند، به میزان یک هشتم از اموال به همسر تعلق می‌گیرد.
در فرض تقسیم ارث برادری که فرزند ندارد، به میزان یک چهارم از اموال به همسر تعلق خواهد گرفت.

شما هم نظرتان را بنویسید

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار