«یاسمین فتحی» افزود: موسسه ملی سرطان آمریکا آزمایش ها گسترده و فراوانی را در ارتباط با اثربخشی لیتریل در پیشگیری و درمان سرطان انجام داده است که در این آزمایش ها، خواص ضدسرطانی لیتریل یا آمیگدالین، مورد تایید قرار نگرفته و سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، مصرف لیتریل را به دلیل افزایش خطر سمیت سیانید، ممنوع کرده است.
این کارشناس ارشد تغذیه نشانه های مسمومیت با سیانید را شامل سردرد و سرگیجه، تهوع، استفراغ و دردهای اپی گاستر ناگهانی و به دنبال آن خواب آلودگی، تشنج، سنکوپ، کما و مرگ بیان کرد و ادامه داد: اگرچه گزارش های موردی از تجارب افراد در ارتباط با خواص ضدسرطانی لیتریل شده است، اما هیچ کارآزمایی بالینی معتبر و هیچ مطالعه مستندی در ارتباط با آن انجام نشده‌ است.
«فتحی» افزود: خطرات و معایب استفاده از این ترکیبات، به مراتب بیشتر از مزایای آنهاست و مصرف این ترکیب به عنوان ضدسرطان در اروپا ممنوع شده است.
وی یادآور شد: ویتامین B۱۷ برای پیشگیری یا درمان سرطان توصیه نمی شود و از مصرف هسته یا دانه ترکیبات سیب، هلو، آلو، زردآلو، شلیل، گیلاس و بادام تلخ، باید خودداری کرد