• 21 / شهریور 1402 / 12:34
  • شناسه خبر : 120753

اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی

برقراری رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی یا سکس چت در تلگرام ، واتساپ و اینستاگرام جرم می باشد . اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی نیازمند اقرار طرفین یا شهادت شهود می باشد ولی ارائه اسکرین شات پیام ها و تصاویر رد و بدل شده در فضای مجازی به عنوان اماره ، ممکن است منجر به ایجاد علم در قاضی و صدور حکم محکومیت شود.

در قانون مجازات اسلامی جرایمی مورد پیش بینی قرار گرفته است که با استناد به آنها می توان اشخاصی را که اقدام به برقراری رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت با دیگری می شوند را مجازات نمود . یکی از این جرایم ، جرم رابطه نامشروع می باشد که هم ممکن است در واقعیت و به صورت فیزیکی اتفاق افتاده باشد و هم به صورت مجازی و با استفاده از نرم افزارهای ارتباطی همچون تلگرام ، واتساپ یا اینستاگرام .

سوال مهمی که در ارتباط با این جرم وجود دارد آن است که آیا اصلا می توان از طریق فضای مجازی مانند تلگرام ، واتساپ یا اینستاگرام ارتباط نامشروعی را برقرار کرد ؟ آیا جرم رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی نیز قابل اثبات است ؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد ، نحوه اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی با محوریت برنامه های ذکر شده به چه صورت است ؟

برای پاسخ دادن به سوالات فوق ابتدا به توضیح این سوال می پردازیم که آیا اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی امکان پذیر است ؟ مسایل و مشکلات اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی چیست ؟ و سپس به توضیح اثبات رابطه نامشروع از طریق تلگرام ، اثبات رابطه نامشروع از طریق واتساپ و اثبات رابطه نامشروع از طریق اینستاگرام خواهیم پرداخت .

آیا اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی امکان پذیر است

رابطه نامشروع و زنا دو جرم مهم در حوزه روابط جنسی میان اشخاصی است که علقه زوجیت با یکدیگر ندارند . هر چند رابطه نامشروع و زنا شباهت هایی دارند ، اما فرق رابطه نامشروع و زنا این است که زنا فراتر از رابطه نامشروع و به معنای ارتباط کامل جنسی میان زن و مرد است ؛ به نحوی دخول آلت جنسی مرد در اندام جنسی زن محقق شود .

در مقابل ، رابطه نامشروع به نوعی از رابطه فیزیکی گفته می شود که کمتر از زنا بوده و معمولا با اعمالی همچون دست دادن ، در آغوش گرفتن ، بوسیدن ، لمس کردن و حتی روابط جسمانی است که در حد جرم زنا نبوده و شامل دخول آلت تناسلی نشده است .

البته مصادیقی از رابطه نامشروع که اینجا قید شد ، انحصاری نیستند ؛ به این معنا که هر گونه اقدامی که موجب برقراری رابطه میان زن و مردی شود که خارج از حدود شرعی و متعارف اجتماعی است و برقرار کردن آن ضرورتی ندارد ، ممکن است با تفسیر موسع ، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع شود .

همچنین علاوه بر روابط نامشروع فیزیکی که مصداق تام و تمام رابطه نامشروع تلقی می شوند ، امروزه با توجه به گسترده شدن فضاهای ارتباط جمعی و روی کار آمدن فضای مجازی ، اپلیکیشن های متعدد ارتباطی نیز توسط شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله مهم ترین آنها می توان به تلگرام ، واتساپ و اینستاگرام اشاره نمود . این فضای مجازی نیز مصون از جرایم باقی نمانده و با ماهیت مجاز گونه ای که دارد ، زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را فراهم می کند که یکی از این جرایم ، رابطه نامشروع مجازی است .

بارزترین مصداق رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی اینستاگرام ، تلگرام و واتساپ ، سکس چت می باشد که نوعا مشابه رابطه نامشروع تلفنی بوده و خارج از حدود شرعی و متعارف تلقی می شود ؛ حتی اگر طرفین هیچ گونه دیدار و ملاقات و ارتباط فیزیکی و جسمانی با یکدیگر نداشته باشند .

علاوه بر سکس چت یا رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی ممکن است دو شخص تجربیات جنسی مربوط به خود یا دیگران را در قالب پیام ، تصویر ، صدا یا فیلم با دیگری به اشتراک گذاشته باشند که این خود می تواند برای اثبات جرم رابطه نامشروع کافی باشد .

نظر به اینکه برقراری رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی امکان پذیر است ، اثبات این جرم نیز از همین طریق میسر خواهد بود و در واقع ، برای اینکه رابطه نامشروع مجازی اثبات شود ، در کنار شهادت یا اقرار خود افرادی که رابطه نامشروع مجازی برقرار کرده اند ، شواهد و مستندات مربوط به رابطه نامشروع که از پیام ها ، عکس ها و فیلم های منتشر شده در اپلیکیشن هایی نظیر واتساپ ، تلگرام و اینستاگرم به دست می آید ، برای اثبات رابطه نامشروع می تواند کاربرد داشته باشد .

در قانون مجازات اسلامی جرایمی مورد پیش بینی قرار گرفته است که با استناد به آنها می توان اشخاصی را که اقدام به برقراری رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت با دیگری می شوند را مجازات نمود . یکی از این جرایم ، جرم رابطه نامشروع می باشد که هم ممکن است در واقعیت و به صورت فیزیکی اتفاق افتاده باشد و هم به صورت مجازی و با استفاده از نرم افزارهای ارتباطی همچون تلگرام ، واتساپ یا اینستاگرام .

سوال مهمی که در ارتباط با این جرم وجود دارد آن است که آیا اصلا می توان از طریق فضای مجازی مانند تلگرام ، واتساپ یا اینستاگرام ارتباط نامشروعی را برقرار کرد ؟ آیا جرم رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی نیز قابل اثبات است ؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد ، نحوه اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی با محوریت برنامه های ذکر شده به چه صورت است ؟

برای پاسخ دادن به سوالات فوق ابتدا به توضیح این سوال می پردازیم که آیا اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی امکان پذیر است ؟ مسایل و مشکلات اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی چیست ؟ و سپس به توضیح اثبات رابطه نامشروع از طریق تلگرام ، اثبات رابطه نامشروع از طریق واتساپ و اثبات رابطه نامشروع از طریق اینستاگرام خواهیم پرداخت .

آیا اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی امکان پذیر است

رابطه نامشروع و زنا دو جرم مهم در حوزه روابط جنسی میان اشخاصی است که علقه زوجیت با یکدیگر ندارند . هر چند رابطه نامشروع و زنا شباهت هایی دارند ، اما فرق رابطه نامشروع و زنا این است که زنا فراتر از رابطه نامشروع و به معنای ارتباط کامل جنسی میان زن و مرد است ؛ به نحوی دخول آلت جنسی مرد در اندام جنسی زن محقق شود .

در مقابل ، رابطه نامشروع به نوعی از رابطه فیزیکی گفته می شود که کمتر از زنا بوده و معمولا با اعمالی همچون دست دادن ، در آغوش گرفتن ، بوسیدن ، لمس کردن و حتی روابط جسمانی است که در حد جرم زنا نبوده و شامل دخول آلت تناسلی نشده است .

البته مصادیقی از رابطه نامشروع که اینجا قید شد ، انحصاری نیستند ؛ به این معنا که هر گونه اقدامی که موجب برقراری رابطه میان زن و مردی شود که خارج از حدود شرعی و متعارف اجتماعی است و برقرار کردن آن ضرورتی ندارد ، ممکن است با تفسیر موسع ، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع شود .

همچنین علاوه بر روابط نامشروع فیزیکی که مصداق تام و تمام رابطه نامشروع تلقی می شوند ، امروزه با توجه به گسترده شدن فضاهای ارتباط جمعی و روی کار آمدن فضای مجازی ، اپلیکیشن های متعدد ارتباطی نیز توسط شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله مهم ترین آنها می توان به تلگرام ، واتساپ و اینستاگرام اشاره نمود . این فضای مجازی نیز مصون از جرایم باقی نمانده و با ماهیت مجاز گونه ای که دارد ، زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را فراهم می کند که یکی از این جرایم ، رابطه نامشروع مجازی است .

بارزترین مصداق رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی اینستاگرام ، تلگرام و واتساپ ، سکس چت می باشد که نوعا مشابه رابطه نامشروع تلفنی بوده و خارج از حدود شرعی و متعارف تلقی می شود ؛ حتی اگر طرفین هیچ گونه دیدار و ملاقات و ارتباط فیزیکی و جسمانی با یکدیگر نداشته باشند .

علاوه بر سکس چت یا رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی ممکن است دو شخص تجربیات جنسی مربوط به خود یا دیگران را در قالب پیام ، تصویر ، صدا یا فیلم با دیگری به اشتراک گذاشته باشند که این خود می تواند برای اثبات جرم رابطه نامشروع کافی باشد .

نظر به اینکه برقراری رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی امکان پذیر است ، اثبات این جرم نیز از همین طریق میسر خواهد بود و در واقع ، برای اینکه رابطه نامشروع مجازی اثبات شود ، در کنار شهادت یا اقرار خود افرادی که رابطه نامشروع مجازی برقرار کرده اند ، شواهد و مستندات مربوط به رابطه نامشروع که از پیام ها ، عکس ها و فیلم های منتشر شده در اپلیکیشن هایی نظیر واتسپ ، تلگرام و اینستاگرم به دست می آید ، برای اثبات رابطه نامشروع می تواند کاربرد داشته باشد .

اثبات رابطه نامشروع از طریق تلگرام

در قسمت های قبل به توضیح امکان اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی و دشواری های آن پرداختیم . اما سوالی که مطرح است این است که اثبات رابطه نامشروع از طریق تلگرام چگونه است ؟

تلگرام یکی از نرم افزارهای رایج فضای مجازی برای چت می باشد که سرور آن در داخل ایران قرار نداشته و قاضی دادگاه نمی تواند برای اثبات رابطه نامشروع رخ داده ، دستور پرینت پیام ها و چت های افراد و ورود به حریم خصوصی آنها را صادر نماید ؛ مگر در مورد جرایم امنیتی . علاوه بر این ، هک کردن تلگرام دیگران نیز جرم است و شخص نمی تواند با هک کردن تلگرام دیگری رابطه نامشروع را ثابت کند ؛ چرا که ممکن است خودش به مجازات هک کردن تلگرام دیگری محکوم شود .

بنابراین برای اثبات رابطه نامشروع از طریق تلگرام می بایست شاکی به نحوی از پیام های رد و بدل شده در تلگرام اسکرین شات تهیه کرده باشد و با استناد به آنها از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید . در این شرایط اگر قاضی دادگاه با استناد به پیام های رد و بدل شده در تلگرام و انضمام آن به سایر ادله اثبات دعوا همچون شهادت یا اقرار خود فرد به این یقین برسد که رابطه نامشروعی رخ داده است ، می تواند حکم به مجازات صادر نماید .

اثبات رابطه نامشروع از طریق واتساپ

از دیگر نرم افزارهای موجود در فضای مجازی که ممکن است بستر ارتکاب جرم رابطه نامشروع باشد ، واتساپ می باشد . در پاسخ به این سوال که اثبات رابطه نامشروع از طریق واتساپ به چه صورت است نیز باید گفت که اصولا قاضی پس از طرح شکایت از جرم رابطه نامشروع ، امکان صدور دستور پرینت پیام های رد و بدل شده در واتساپ را ندارد و این شاکی است که می بایست به نحوی ، متن پیام های رد و بدل شده که شامل ارتباط نامشروع هستند را به قاضی ارائه نماید .

قاضی پس از صحت انتساب چت ها و رابطه نامشروع به طرفین دعوا می تواند در خصوص برقراری رابطه نامشروع به علم رسیده و حکم صادر کند و البته ممکن است که محتوای پیام ها را رابطه نامشروع ندانسته و شکایت را رد کند ؛ چرا که این کاملا به قاضی بستگی دارد که با ادله ارائه شده اقناع شود یا خیر . البته اگر به همراه پیام های رد و بدل شده در واتساپ ، اقرار طرفین نیز ضمیمه پرونده شود اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی ساده تر خواهد شد .

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع از طریق اینستاگرام

علاوه بر امکان اثبات رابطه نامشروع از طریق واتساپ و تلگرام به شرحی که گذشت ، امکان اثبات رابطه نامشروع از طریق اینستاگرام نیز وجود دارد ؛ منتها مانند موارد قبلی ، شخصی که شاکی ارتباط نامشروع در فضای مجازی است ، باید خودش اقدام به ارائه اسناد و مدارک کافی همچون  اسکرین شات چت ها و تصاویر رد و بدل شده نماید . لذا مانند اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک ، قاضی نمی تواند دستور پرینت پیام های رد و بدل شده را صادر کند .

البته در این موارد نیز اسکرین شات ارائه شده صرفا در حد اماره معتبر بوده و اگر برای قاضی این علم و یقین را ایجاد نماید ممکن است منجر به صدور حکم شود . اما اگر قاضی به دلیل ساختگی ، جعلی بودن یا عدم انتساب چت ها به طرفین دعوا این مدرک را قبول نکند می تواند طرفین را تبرئه نماید .

نکته بسیار مهمی که برای اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی همچون تلگرام و واتساپ و اینستاگرام وجود دارد آن است که در صورت عدم اثبات رابطه نامشروع ، ممکن است شخصی که از او شکایت شده ، علیه شاکی پرونده اعاده حیثیت کند ؛ بنابراین بهتر است که صرفا با در اختیار داشتن اسناد و مدارک کافی که ذکر شد ، اقدام به شکایت از رابطه نامشروع در فضای مجازی نمایید .

بهترین راه پرورش گل واقعا قشنگ و همیشه سبز « دراسنا » در آپارتمان

سوالات متداول

۱- آیا اثبات رابطه نامشروع از طریق تلگرام امکان پذیر است ؟

بله استناد به اسکرین شات پیام های رد و بدل شده در تلگرام ممکن است قاضی نسبت به برقراری رابطه نامشروع در فضای مجازی به یقین رسیده و حکم صادر کند که جزییات این مطلب را می توانید در متن مقاله مطالعه نمایید .

۲- آیا اثبات رابطه نامشروع از طریق واتساپ امکان پذیر است ؟

در صورتی که شاکی به اقرار یا شهادت یا اسکرین شات پیام ها و تصاویر ارسال شده در واتساپ استناد نماید قاضی ممکن است حکم به مجازات صادر نماید که شرح این موضوع در مقاله ارائه شده است .

۳- آیا اثبات رابطه نامشروع از طریق اینستاگرام امکان پذیر است ؟

اثبات رابطه نامشروع توسط شاکی با استناد به پیام ها و تصاویر رد و بدل شده میان طرفین و ایجاد علم و یقین در قاضی ممکن است سبب اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی شود که اطلاعات بیشتر در این خصوص ضمن مقاله آورده شده است .
افرادی که مرتکب رابطه نامشروع یا همان سکس چت در فضای مجازی می شوند، همانند جرم رابطه نامشروع فیزیکی مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و همان مجازات ۹۹ ضربه شلاق هم برایشان در نظر گرفته می شود .

آنچه باید درمورد زنا و رابطه نامشروع و مجازات آنها بدانید

 

بیشتر بخوانید:

حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع چیست؟
زنا چگونه باعث اعدام افراد می‌شود؟
چگونه جرم زنای زن و مردی را ثابت کنیم؟ مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار

ثبت دیدگاه