چاپ کد خبر: 65737
7 شهریور 1400

استایل متفاوت زنان قوی سریال‌های شبکه نمایش خانگی

چی بپوشم: فهرستی از چند زن مستقل و قوی سریال‌های سال‌های اخیر شبکه نمایش خانگی با تمرکز بر پوشش و استایل آن‌ها.

خاتون – سریال خاتون

خاتون بدون شـک یـکی از مستقل‌تریـن زنان نمایش خانگی به حساب می‌آید. در سال‌هایی کـه اکثـر زنـان با راننـدگی بیگانه‌انـد، خاتـون رانندگی می‌کند و کاراکتر خاص و مستقل خود را به نمایـش می‌گذارد. او بـه عنـوان یـک زن صاحب نظر، معمولا بـدون توجـه به دیـگران، لباس‌هایی متـفاوت از سایـر زنـان می‌پوشـد.


پروین – سریال خاتون

تنها زن مستقل سریال خاتون، کاراکتـر خاتـون نیست. پروین، دوست صمیمی خاتون، با بازی ستاره پسیانی نیز نمونه یک زن مستقل است، که برای رسیدن به آرزو‌های خود تلاش می‌کند. او لبـاس‌هـای رسـمی و در عیـن حـال شیـک میپوشد. کلاه نیز از آیتم‌های مهـم پوشـش در دهـه ۲۰ و ۳۰ شمسـی بـه حسـاب می‌آمـد.


کتایون – سریال مانکن

کتایـون در سـریـال مانکن هـم کاراکتـر کامـلا مـستقـل و متعـهد به کـار دارد. او لبـاس‌های گران قیمتی می‌پوشد و معمـولا صـورت او را با آرایش می‌بینیم. مانتو‌های متنوعی می‌پوشد و اکسسوری‌های شیکی را با آن‌ها ست می‌کنـد. طراح لباس سریال، کاراکتر مستقل کتایون را به خوبـی بـه مـخاطـب نـشـان داده اسـت.


شیوا مستـور، در سـریال می‌خواهم زنده بمانم، پزشـکی اسـت کـه به لحـاظ شخصیـتی کاملا مستقل بـوده و کمـر به گرفتـن انتـقام بسـته است. او بـه عنـوان یـک فرد جسـور، معـمولا استایل‌های جسورانه‌ای هم دارد. بارانـی‌هـای ویـنـتـیـج گـشـاد و روسـری‌هـای کـوچـک، اصلی‌تریـن آیتـم‌هـای اسـتایـل او هستـنـد.


سارا – سریال هم گناه

سارا در خانواده‌ای ثروتمنـد بزرگ شده، اما این موضـوع وابستـگی بیـش از حـدی برای او به وجود نیاورده اسـت. او دختـری کاملا مقتـدر، مستقل و صاحـب نظر اسـت که کار می‌کنـد و معمولا هم استایل‌هـای سـاده و در عیـن حال بسیار شیک دارد. استایل‌های مینیمال او کاملا منـاسـب یـک زن مسـتقـل امـروزی اسـت.


زیبا – سریال هم گناه

زیبا نمونه کامل یک زن مستقل، هـم به لحاظ مـادی و هـم به لحاظ شخصیـتی بـود. او بـه واسـطه شغلـش، استایل‌هـای بسیـار سـاده و نه چندان جذاب داشت. در قسمتی از سریـال او را بـا لباس‌هـایـی شیـک و خانومـانه‌تر نیز مـی‌بینیـم، اما ایـن لباس‌هـا هـم شخصیـت مستقل و صاحب نظر او را زیر سوال نمی‌برند.


شهرزاد – سریال شهرزاد

شهرزاد به عنوان یک دانشجوی پزشکی، معمولا استایل‌هایی رسمی و شیک داشت. او معـمولا کـلاه‌هـایـی هـمرنـگ و یـا متـناسب با رنـگ لباس‌های خود انتخاب میکرد و اکسسوری‌هایی مانند گردنبند را به شکلی زیبا در استایـل خـود به کار می‌برد. طراحی لباس این کاراکتر توسـط منـتقـدیـن مـورد تـحسیـن قـرار گرفتـه بود.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار