آرایشگری که تصاویر مشتری خود را به عنوان سارق انتشار داده بود شناسایی شد.

جانشین انتظامی شهرستان “مرودشت” گفت: آرایشگری که تصاویر یکی از مشتریان خود را در فضای مجازی به عنوان سارق انتشار داده و دیگران را نیز به انتشار این اکاذیب تشویق و تحریک کرده بود دستگیر شد.
به گزارش اول فارس، سرهنگ “فرهام عسکری” اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه تصویر وی به عنوان سارق در صفحات متعدد فضای مجازی در شهر شیراز و مرودشت انتشار داده شده است که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
آرایشگر زن شیرازی
انتقام جویی زنانه در فضای مجازی

وی افزود: مأموران پلیس فتا ضمن هماهنگی با مقام قضائی ادمین چند صفحه آرایشگاه زنانه در شیراز و مرودشت را شناسایی و آنان را احضار کردند.

وی بیان داشت: از بین افراد احضار شده یکی از آنان که متهم اصلی بود در برابر مستندات پلیس به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را انتقام جویی در پی طلب و اختلاف مالی با شاکی بیان کرد.

سرهنگ “عسکری” با بیان اینکه متهم به مراجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: درج هرگونه مطالب کذب و دروغین علیه دیگران که موجب هتک حیثیت و حرمت آنان شود و همچنین انتشار اطلاعات خصوصی، تصاویر و فیلم‌های شخصی دیگران بدون اطلاع آنها در فضای مجازی جرم تلقی شده و با عاملان آن برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

وات 1 2