سیدمحمدعلی تقوی افزود: پیش بینی می‌شود ۱۰۰هزار نفر باقی مانده نیز تا پایان سال نام نویسی کنند.
وی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند دارای مزایای بسیار مهمی است اضافه کرد: ارائه هرگونه خدمات با کارت‌های ملی قدیمی از سال دیگر ممنوع است.
مدیرکل ثبت احوال استان با اشاره به حذف شناسنامه‌های المثنی اضافه کرد: با اجرای این طرح شناسنامه‌های یکسان صادر می‌شود.