چاپ      کد خبر: 3045
4 دی 1397

بازار وکیل شمالی از نگاه دوربین/ گزارش تصویری

طی روزهای گذشته، اخباری مبنی بر احتمال فروریختن بازار وکیل شمالی، به نقل از نایب رئیس شورا و همچنین رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر شیراز، در رسانه‌ها منتشر شد و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

 هشدارهای اعضای شورای شهر این احساس را در شنونده و خواننده اخبار ایجاد می‌کرد که هرآن سقف و دیوارهای یکی از زیباترین و قدیمی‌ترین بازارهای ایران، فرو خواهد ریخت و این بنای باقیمانده از دوران کریمخان زند، نابود خواهد شد.

آنچه در بازار وکیل شمالی مشهود است، وضعیت نه چندان مطلوب بخش‌های زیادی از سقف و دیواره‌های آن و فرسودگی آنهاست؛ نشانه‌هایی از نفوذ آب و اثرگذاری دیگر عوامل بر مصالحی که نیاز به مرمت دارند.

اگرچه دیواره و سقف حجره‌ها به سبب بزک صاحبان و ساکنان آنها، کمتر فرسودگی را نشان می‌دهد.

صاحب‌نظران حوزه میراث و گردشگری نیز بر لزوم مداومت پایش و مرمت آثار و بناهای تاریخی تاکید داشته و دارند، اما هیچ یک بر این باور نیستند که هر آن احتمال ریزش سقف و دیوارهای بازار وکیل، این اثر شایسته تاریخی را تهدید می‌کند.

این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان، بازار وکیل، نظیر تمام بازارهای تاریخی موجود در ایران، یک اثر پویا و زنده تاریخی محسوب شده و محل کسب درآمد بازاریانی است که مالک حجره‌های آن به شمار می‌روند؛ بنابراین کسبه این بازار اولین زیان دهندگان مستقیم خرابی آن خواهند بود.

تمام صاحب نظران تاکید دارند که برای مرمت و حفظ بازار وکیل، کسبه و مالکان فضاهای تجاری این مکان باید همت کرده و از سرمایه‌ای که وجود این بازار باعث کسب آن شده است، هزینه کنند. /منبع:ایسنا

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار