چاپ کد خبر: 6180
23 فروردین 1398

بازدید نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز ضمن بازدید میدانی از محله شهرک سعدی شیراز، ضمن دیدار از منازل تخریب شده و آسیب دیده بر اثر سیل، با اهالی این منطقه به گفتگو پرداخت و در جریان آخرین اقدامات عمرانی و بهسازی معابر و منازل در این منطقه قرار گرفت.

 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز
 • بازدید میدانی نماینده ولی فقیه در فارس از محله سعدی شیراز

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار