• 24 / خرداد 1400 / 19:43
  • شناسه خبر : 57207

بسته جدید حمایتی مالیاتی از صاحبان مشاغل و کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا

به گزارش اول فارس، ناصر هاشمی گفت: مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت‌های مالیاتی از کسب و کار‌ها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده که خوشبختانه در این مصوبه، حمایت‌های خوبی از مشاغل و کسب و کار‌های مذکور در نظر گرفته شده است.
وی گفت: بر اساس این ابلاغیه موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ بوده و نیز احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور به مدت دو ماه تمدید می‌شود.
هاشمی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، زمانی که برگه تشخیص مالیات صادر شده و به مؤد‌ی تسلیم می‌شود اگر مؤد‌ی نسبت به مالیات خود اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، خود یا وکیل تام الاختیارش با ارائه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد کند.
همچنین بر اساس ماد ه ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمانی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤد‌ی ابلاغ می‌شود در صورتی که مؤد‌ی معترض باشد می‌تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده، اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه برای رفع اختلاف تسلیم کند که خوشبختانه مدت زمان مذکور برای هر دو ماده، یعنی مواد ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۲۳۸ قانون مالیات مستقیم به مدت دوماه دیگر تمدید شد.
مدیرکل امور مالیاتی فارس در خصوص دیگر حمایت‌های مالیاتی از کسب و کار‌ها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ گفت: همچنین حکم مقرر در بند (ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به میزان یک و نیم برابر افزایش یافت.
وی اظهارداشت: بر اساس حکم مذکور تا پیش از این افراد‌ی که بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به توافق مالیاتی می‌رسیدند تا ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴، از معافیت مالیاتی برخوردار بودند که بر اساس مصوبات جدید ستاد ملی کرونا این رقم به ۴۵ برابر و تا سقف حداکثر درآمد مشمولان برای استفاده از این تبصره با مجموع فروش کالا و خدمات در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
هاشمی ادامه داد: همچنین برای مشاغل و کسب و کار‌های به شدت آسیب دیده از کرونا، بدهی‌های مالیاتی قطعی شده مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده که سررسید پرداخت آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده تا ۳۱ شهریور ماه بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور قابل پرداخت است.
وی تاکید کرد: همچنین همه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ متوقف شد و مؤدیانی که پرونده آن‌ها به واحد وصول و اجرا برای اخذ مالیات متعلقه، ارسال شده تا ۳۱ شهریور ماه مهلت دارند برای پرداخت مالیات خود اقدام کنند و مطمئن باشند در این مدت هیچ گونه اجرائیه‌ای علیه آن‌ها صادر نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ستاد ملی کرونا این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور داده تا تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده برای مؤدیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر اقتصاد و دارایی رسیده در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.
به گفته وی بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مؤدیان مالیاتی به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۳۱ شهریورماه تمدید می‌شود.
مطالب مرتبط

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و املاک اجاری-۳۱تیر ماه

پرداخت هزینه مالیات نقل و انتقال خودرو به عهده فروشنده است

جزئیات امکان انتخاب محل خرج کرد مالیات برای مؤدیان

نظرات