چاپ کد خبر: 123845
24 مهر 1402

به این گروه از افراد زمین برای ساخت ویلا داده می شود

برای متقاضیانی که تمایل به مهاجرت معکوس دارند زمین برای ساخت خانه های ویلایی تخصیص داده می شود.

تخصیص زمین به متقاضیان مهاجرت معکوس برای ساخت خانه های ویلایی

به گزارش اول فارس ، مجید جودی معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: گفت: افرادی که فاقد مسکن و دارای شرایط  متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن هستند و تمایل به مهاجرت معکوس  را دارند، می توانند از شرایط  تسهیلات ساخت مسکن بنیاد مسکن استفاده کنند.

به گفته معاون بازسازی بنیاد مسکن، هزینه های ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن براساس ارزیابی های صورت گرفته در صورتی که به صورت ویلایی و کوتاه مرتبه اجرایی شود بسیار کمتر از پروژه های بلند مرتبه خواهد بود.

پزشکان هنگام مسافرت این ۱۰ کار را می کنند تا بیمار نشوند

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار