چاپ کد خبر: 40211
23 آذر 1399

تست روانشناسی برای آگاهی از احساسات فردی

مجموعه ای از حالات مانند، خشم، تنفر، شادی، عشق، اندوه، آرزو، ترس و… احساسات هر فرد را تشکیل می دهند.

احساس امری همگانی است که روانشناسان معتقدند حتی مراتب ضعیف، گنگ و مبهم آن در بی‌ذوق‌ترین افراد وجود دارد. همچنین بهترین راه شناخت احساسات، شناخت فردی، درون‌نگری و مراقبت است.

حال در این تست یکی از تصاویر زیر را انتخاب کنید تا از جزئیات احساس و اولویت‌های خود با خبر شوید.

در نگاه اول چه چیزی مشاهده کردید؟ کبریت، زمین یا انگشتان؟

کبریت

کبریت نشانه این است که شما کنترل احساسات خود را کاملا از دست خواهید داد.

زمین

زمین به معنای امکانات بی پایان و خود اندیشی است، روی خودت کار کن و دیدگاه های جدید در زندگی و تجارت ایجاد کن.

صورت

صورت به معنای یک چهره، بیگانگی در یک رابطه، ترس داخلی، تنهایی و سرمای احساسی است.

انگشتان

انگشتان برای شما نشانه است ، شما اهداف بسیار بلند پروازانه و دشواری را برای خود تعیین کرده اید.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار