• 19 / تیر 1403 / 18:56
  • شناسه خبر : 148713

تست شخصیت صبر و تحمل: هفت ثانیه به تصویر زیر نگاه کنید و بگویید چه چیزی را در نگاه اول می‌بینید؟

تصویر زیر را بررسی کنید و سعی کنید آنچه را که در ۷ ثانیه اول می بینید تجزیه و تحلیل کنید. قانون هفت ثانیه در تصاویر تو در تو استفاده می شود زیرا توسط بسیاری از روانشناسان ادعا می شود که آنچه مغز در ۷ ثانیه درک می کند اولین برداشت است.

تست شخصیت شناسی

تست شخصیت صبر و تحمل

هفت ثانیه به تصویر زیر نگاه کنید. ‌چه چیزی را در نگاه اول می‌بینید؟

ببر خفته:

اگر ببر خوابیده را دیدید، در حال حاضر منتظر فرصت جدیدی در زندگی خود هستید. شما دوست دارید در زندگی مسائل را جدی بگیرید و نمی‌خواهید هیچ فرصت جدیدی را از دست بدهید. نه کاملا بی‌خیال هستید و نه کاملا محتاط.

ببر در درخت:

شما فردی بسیار محتاط هستید. شما ابتدا دوست دارید قبل از انجام هر کار جدیدی محیط اطراف خود را بررسی کنید و فراتر از موقعیت‌ها را هم می‌بینید. شما فردی آینده نگر هستید که دوست دارد برنامه ریزی کند و با این حجم از محتاط بودن بسیار از شکست خوردن هراسانید.

درخت:

شما فردی بسیار خوش شانس هستید که خیلی به اتفاقات فکر نمی‌کنید و از زندگی خود راضی هستید و در مورد اتفاقات آینده خیلی خود را اذیت نمی‌کنید. مردم ممکن است به شما لقب بی‌خیال دهند که لقب به جایی است. اما واقعا بی‌خیال نیستید. مرز باریکی میان بی‌خیالی و سبک‌سری وجود دارد و شما خوب می‌دانید چگونه این مرز را حفظ کنید.

کاربران عزیز دقت داشته باشید که اگرچه این تصاویر ممکن است توسط روانپزشکان استفاده شوند ولی هیچگاه جایگزین تست‌های اصولی روانشناسی نخواهند بود. خب در انتهای این تست از شما خواهیم پرسید اولین تصویری که شما دیدید چه بود؟ چه مقدار پاسخ‌های این تست با ویژگی‌های شخصیتی شما مطابقت دارد؟

منبع: ستاره

مطالب مرتبط

این تست تصویری نشان می‌دهد که بهترین ویژگی‌ شخصیتی شما چیست؟

اگر می‌خواهید بدانید فردی متواضع هستید یا مغرور بگویید که در نگاه اول چه می بینید؟

آنچه که در نگاه اول می بینید طرز فکر و نگرش منحصر به فردتان را به زندگی نشان می دهد

نظرات