چاپ کد خبر: 87253
30 خرداد 1401

تصاویری از جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان

«داوه‌تا کورمانجی» در زبان کرمانجی به معنای جشن عروسی کرمانجی است و در فرهنگ کردهای خراسان جشن عروسی مهم‌ترین جشن زندگی یک فرد است که با شکوه و شادی بسیار برگزار می‌شود.
ایسنا:۲۹ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۵:۳۳مراسم عروسی در کشورها و فرهنگ‌ها، ادیان و مذاهب، گروه‌های قومی و حتی طبقات اجتماعی گوناگون، به اشکال مختلفی برگزار می‌شود. می‌توان گفت که آیین‌ها و جشن‌های ازدواج از مهم‌ترین و شادی‌بخش‌ترین مراسم‌ها در میان هر قوم و ملتی است و برگزاری آن نشان از آغاز زندگی مشترک بوده و به عبارتی پیمان مقدس زناشویی و تشکیل خانواده میان یک زن و مرد را نشان می‌دهد.
«داوه‌تا کورمانجی» در زبان کرمانجی به معنای جشن عروسی کرمانجی است و در فرهنگ کردهای خراسان جشن عروسی مهم‌ترین جشن زندگی یک فرد است که با شکوه و شادی بسیار برگزار می‌شود. کردها در جشن عروسی با همیاری و همکاری یک‌دیگر پایه‌های تعاملات اجتماعی را مستحکم کرده و بر انسجام و همبستگی اجتماعی خود می‌افزایند.  با توجه به ارزش و اهمیت مراسم جشن عروسی در میان کردهای خراسان عناصر ارزشمند و منحصربه‌فرد و نقش آن در تحکیم اجتماعی پرونده این مراسم طی ۶ ماه مستندسازی شده و پس از تایید در شورای ثبت میراث معنوی استان به شورای ثبت ملی فرستاده شد و در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۳ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 1 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 2 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 3 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 4 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 5 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 6 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 7 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 8 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 9 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 10 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 11 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 12 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 13 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 14 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 15 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 16 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 17 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 18 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 19 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 20 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 21 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 22 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 23 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 24 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 25 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 26 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 27 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 28 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 29 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 30 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 31 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 32 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 33 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 34 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 35 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 36 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 37 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 38 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 39 جشن عروسی کرمانجی کردهای خراسان 40

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار