با گسترش زندگی شهری و فشارهای کاری در جوامع پراسترس امروزی، آثار طبیعت را بسیار کمتر در زندگی روزمره‌مان حس می‌کنیم و به انسان‌هایی تبدیل شده‌ایم که همگام با حرکتی سریع به سوی متمدن شدن، به سرعت از طبیعت و زیبایی‌های آن فاصله می‌گیریم. این در حالی است که بازگشت به طبیعت از بهترین راه‌ها برای پیشگیری و درمان آثار زیان‌آور زندگی پرمشغله و صنعتی امروز ماست، چراکه طبیعت مادر انسان هاست و آغوش سبزش می‌تواند آرامش را به او بازگرداند.اگر چه زندگی در آپارتمان از یک سو و دغدغه ها و مشغله های روزمره از سوی دیگر، ما را از طبیعت دور کرده‌اند، با این حال هنوز هم می توان برای رسیدن به آرامش دست به دامن طبیعت شد. تنها کافی است طبیعت را به خانه تان بیاورید. این طبیعت می‌تواند به اندازه یک باغچه کوچک، بالکن کوچک یا حتی چند گلدان کوچک باشد. اگر دلیل کافی برای این کار ندارید، حتما این مطلب را بخوانید.

گل ها و گیاهان زیبا هستند. چه دلیلی مهم تر از اینکه با داشتن گل و گیاه، زیبایی را به محیط زندگی خود می آورید و از آن لذت می برید. نگاه کردن به گل ها باعث ایجاد احساس شادابی، طراوت و مثبت اندیشی در شما می‌شود. تنها کافی است سری به یک گل فروشی بزنید و با توجه به سلیقه خودتان، گل و گیاهی را با طرح و رنگ دلخواهتان انتخاب کنید؛ البته مراقب باشید که گیاه مورد نظرتان با فضای خانه شما سازگار باشد و حتما در این مورد از متخصص گل و گیاه بپرسید.

عکس زیباگل و گیاه 13 عکس زیباگل و گیاه 47 عکس زیباگل و گیاه 46

عکس زیباگل و گیاه 21

عکس زیباگل و گیاه 37

عکس زیباگل و گیاه 11 عکس زیباگل و گیاه 43 عکس زیباگل و گیاه 2 عکس زیباگل و گیاه 24 عکس زیباگل و گیاه 9

عکس زیباگل و گیاه 4

عکس زیباگل و گیاه 8 عکس زیباگل و گیاه 1

عکس زیباگل و گیاه 20

عکس زیباگل و گیاه 3

عکس زیباگل و گیاه 25

عکس زیباگل و گیاه 32

عکس زیباگل و گیاه 23

عکس زیباگل و گیاه 49

عکس زیباگل و گیاه 36

عکس زیباگل و گیاه 30

عکس زیباگل و گیاه 5

عکس زیباگل و گیاه 7

عکس زیباگل و گیاه 10

عکس زیباگل و گیاه 17

عکس زیباگل و گیاه 14

عکس زیباگل و گیاه 12

عکس زیباگل و گیاه 35 عکس زیباگل و گیاه 18 عکس زیباگل و گیاه 29

عکس زیباگل و گیاه 41

عکس زیباگل و گیاه 38 عکس زیباگل و گیاه 48 عکس زیباگل و گیاه 51 عکس زیباگل و گیاه 50

عکس زیباگل و گیاه 31

عکس زیباگل و گیاه 55

عکس زیباگل و گیاه 40

عکس زیباگل و گیاه 27 عکس زیباگل و گیاه 53

عکس زیباگل و گیاه 44

عکس زیباگل و گیاه 28

عکس زیباگل و گیاه 42 عکس زیباگل و گیاه 54 عکس زیباگل و گیاه 34

عکس زیباگل و گیاه 45

عکس زیباگل و گیاه 26

عکس زیباگل و گیاه 52

عکس زیباگل و گیاه 33

عکس زیباگل و گیاه 22 عکس زیباگل و گیاه 39 عکس زیباگل و گیاه 19

عکس زیباگل و گیاه 16

عکس زیباگل و گیاه 15

عکس زیباگل و گیاه 6