چاپ      کد خبر: 146128
23 خرداد 1403

تعبیر خواب افتادن دندان بر اساس نظر معبران

زمانی که به خواب می رویم در اکثر مواقع رویا می بینم که این رویاها دارای معانی بسیاری هستند.افتادن دندان در خواب مانند هر رویای دیگری دارای مفاهیم بسیاری است و می تواند دلالت بر موضوعی داشته باشد که در درون شما کامل نیست.در ادامه با ما همراه باشید تا معنی افتادن دندان از نظر معبران را با یکدیگر بررسی کنیم.

تعبیر خواب افتادن دندان

تعبیر خواب افتادن دندان بر اساس نظر معبران

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

از نظر امام جعفر صادق (ع)

رویت افتادن دندان در خواب از منظر امام صادق (ع) را میتوان از شش جنبه تعبیر کرد.

 • دیدن چنین رویایی بیانگر افرادی از قوم و خویشاندان و یا نزدیکان شما است.
 • منعکس کننده آن است که به رفاه مادی و پول های فراوانی دست پیدا خواهید کرد.
 • نشان دهنده این است که به شما نفع و نعمت های فراوانی خواهد رسید.
 • دلالت بر آن دارد که در زندگی خود دچار نگرانی و ناراحتی زیادی خواهید شد.
 • بدان معنا است که به شما ضرر و زیان های جبران ناپذیری وارد خواهد شد.
 • یعنی فرد از اعضای خانواده و نزدیکانش دل میکند و به شهر و یا مکانی دورتر از خانواده میرود.

تعبیر خواب افتادن دندان دیگران از حضرت یوسف

 • از دست دادن یا جدایی از یکی از اقوام یا دوستان.
 • مشکلات و سختی‌هایی که برای شخص بیننده خواب یا یکی از نزدیکانش به وجود خواهد آمد.
 • پیروزی بر دشمنان و رهایی از مشکلات.
 • از دست دادن مال و ثروت.
 • بیماری و کسالت.

تعبیر خواب افتادن دندان عقب از حضرت یوسف

 • از دست دادن یکی از افراد مسن یا بزرگ‌تر در خانواده.
 • مشکلات و سختی‌هایی در آینده.
 • از دست دادن مقام و منزلت.
 • پیروزی بر دشمنان.
 • رهایی از غم و اندوه.

تعبیر خواب افتادن دندان پوسیده از حضرت یوسف

 • رهایی از مشکلات و گرفتاری‌ها.
 • بهبودی از بیماری.
 • شروع زندگی جدید.
 • از دست دادن مال و ثروت حرام.
 • پیروزی بر دشمنان.

تعبیر خواب افتادن دندان

از نظر دانیال نبی

میتوان چنین تفسیر کرد که دندان هایی که در لثه جلو و در طرف فک راست هستند مربوط به اقوام خانواده پدری است و دندان هایی که در سمت فک‌چپ هستند مرتبط با خویشاوندان خانواده مادری هستند.

 • افتادن دندان عقب:چنانچه دندان های عقبی شما ریخته شود، یعنی فردی که قبلا در زندگی شما با نفوذ بود دیگر موثر نخواهد بود و شما عواطف خاصی نسبت به او‌ نخواهید داشت.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

 • افتادن دندان های فک جلو: چنانچه در خواب مشاهده کنید که یکی از دندان هایی که در فک جلو قراردارند افتاده است، بدان معنا است که یکی از خویشاوندانتان وصلت میکند و یا جا به جایی خواهد شد.
 • افتادن دندان روی زمین:ذچنانچه دندان روی زمین و یا سطحی بیوفتد و چرک نشود و تمیز بماند، یک از اعضای خانواده مریض میشود ولی اگر دندان گُم شد یکی از خویشاوندان فوت میکند.

از نظر محمد ابن سیرین

چنانچه دندانی که در فک جلو قرار دارد بیوفتد و آسیب نبیند ، بدان معنا است که اگر خودش فرزند باشد یک خواهر یا برادر دیگر به جمع شان اضافه خواهد شد.اما اگر دندان آسیب دید دلالت بر آن دارد که یکی از اعضای خانواده فوت خواهد شد.

اگر دندان های فک جلو در حال ریختن روی دستانتان باشد، یعنی گواه بر آن دارد که به زودی صاحب اولاد خواهید شد و یا دختر یا پسری به جمع تان اضافه خواهد شد که برایتان خیر، برمت و شادی به همراه خواهد داشت. تفسیر دیگر میتواند این باشد که سودی از طرف آنها به شما خواهد رسید که تعبیری نیک دارد.

از نظر ابراهیم کرمانی

زمانی که دندان ها در جایی نزدیکش بیوفتند، اگر بیند دندان‌هایش جمله در کنارش افتاد، دلالت بر آن دارد که او افرادی را که  نسبت بهش نزدیک هستند با خود همراه میکند و در پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان اجازه نمیدهد که از او دور شوند.

از نظر زیگموند فروید

هنگامی که در رویای خود ببینید دندان تان افتاده است، این دلالت بر آن دارد که در زندگی و امور حرفه ای خود تحولاتی در پیش خواهید داشت ولی این تحولات برای شما زیاد خوشایند نیست و از بابت آن نگرانی و دلشوره دارید.

همچنین فروید اینگونه تفسیر میکند که ریختن دندان میتواند ببانگر نیاز های جنسی باشد که به موقع نسبت به آن پاسخ داده نشده است.

تعبیر خواب افتادن دندان از نظر یونگ

به گفته یونگ، خواب افتادن دندان‌ها نماد تولد چیزی جدید است. با اینکه یونگ به این موضوع بیشتر در خواب زن‌ها اشاره می‌کند؛ اما با این حال در تعبیر خواب افتادن دندان در تمامی افراد، می‌توان این نماد را بررسی کرد. همچنین یونگ از منظر دیگری هم به خواب دندان توجه می‌کند که مربوط به تنش و یا دردی است که با شروع موقعیتی جدید در زندگی تجربه می‌کنیم. برای مثال شغل جدید، خانه جدید، رابطه جدید یا گذراندن دوره‌ای از رشد قابل توجه. در هر صورت باید گفت که تعبیر خواب افتادن دندان از نظر یونگ، یکی از اصولی‌ترین تعابیری است که انسان را وادار می‌کند تا به حقیقت اصیل خویشتن بازگردد. انسان با جستجو در خویشتن می‌تواند بسیاری از نشانه‌های ناخوداگاه همچون خواب‌ها را دریابد.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار