چاپ کد خبر: 136181
15 اسفند 1402

جدیدترین قیمت انواع تراکتور در اسفندماه ۱۴۰۲ +جدول

تراکتور

جدیدترین قیمت انواع تراکتور در اسفندماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.

لیست قیمت تراکتورهای سنگین و متوسط

نام محصولقیمت (ریال)

تراکتورهای سنگین و متوسط

تراکتور کشاورزی سنگین
ITM 1500 4WD توربودار
۱۷,۳۹۱,۷۳۳,۹۶۸
تراکتور کشاورزی ITM 1075 – 4WD۵,۶۲۹,۴۷۸,۶۹۲
تراکتور کشاورزی ITM 1085- 4WD۶,۳۴۹,۸۶۹,۱۶۷
تراکتور کشاورزی ITM 4120 4WD۹,۱۲۴,۹۲۹,۶۲۰
تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD۷,۳۲۷,۱۷۴,۷۳۸
تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD۵,۷۷۴,۷۰۴,۴۶۶
تراکتور کشاورزی ITM 800 4WD توربودار۶,۰۵۶,۰۷۶,۴۰۳
تراکتور کشاورزی ITM 800 2WD توربودار۴,۹۳۶,۰۶۳,۲۳۵
تراکتور کشاورزی ITM 485 4WD توربودار۵,۹۳۳,۰۰۶,۲۲۷
تراکتور کشاورزی ITM 485 2WD توربودار۴,۷۷۱,۰۶۵,۹۵۷
تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD۴,۴۳۷,۱۹۰,۵۷۵
تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD۵,۳۵۶,۸۱۶,۸۱۳

تراکتورهای سبک و باغی

تراکتور کشاورزی ITM 455 4WD توربودار۳,۹۵۶,۱۹۶,۹۷۲
تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD۳,۸۱۰,۸۱۹,۶۷۲
تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD۳,۰۶۳,۹۴۲,۵۵۵
تراکتور باغی کمرشکن ITM 950۲,۹۰۰,۶۹۶,۰۰۹

بکهو لودر

بکهولودر ITM 86NEW 2WD
بکهولودر ITM100 4WD۱۷,۰۵۹,۲۳۸,۷۵۷
بکهولودر ITM 100S 4WD۱۷,۷۵۱,۳۶۸,۲۸۵
بکهولودر ITM 130 4WD۲۰,۷۵۵,۱۵۸,۳۸۶

برچسب ها:
نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار