خبر خوش تمدید مهلت شرکت در جشنواره جاری ۲۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از تمدید مهلت شرکت در جشنواره جاری ۲۲ خبر داده است.

جشنواره 22 بانک قرض الحسنه مهر ایران

زمان برگزاری جشنواره «جاری ٢٢»، بانک قرض الحسنه مهر ایران اعلام شد،  این جشنواره از ٢٢ آذر تا تا پایان سال ١۴٠٢ خواهد بود.

️جشنواره جاری ٢٢ ️(مهلت جشنواره: تا پایان سال ١۴٠٢) بانک قرض الحسنه مهر ایران

شرایط جشنواره: ١) افتتاح سپرده جاری

٢) تقویت میانگین سپرده جاری موجود به میزان حداقل ١٠٠ میلیون ریال

٣) عدم کاهش و عدم انتقال موجودی سایر حسابها نزد بانک به سپرده جاری
مزایا: بهره مندی از افزایش ضرایب اعتباری وام قرض الحسنه به میزان ٣۵ درصد

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار