چاپ کد خبر: 124504
3 آبان 1402

خواسته کشاورزان جهرمی جلوگیری از ضرر و زیان باغداران است

خواسته باغداران جهرمی جلوگیری از ضرر و زیان باغداران با خرید توافقی لیمو ترش است

لیمو ترش
فرماندار ویژه جهرم گفت: خواسته باغداران جهرمی خرید توافقی محصول لیموترش است تا از ضرر و زیان به بهره برداران جلوگیری شود.
محمدحسن شعبانی اظهار کرد: تنها دغدغه کشاورزان باید تولید محصولات با کیفیت باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت کنترل بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: متأسفانه در برخی محصولات تفاوت قیمت بسیاری بین خرید از کشاورزان و فروش به شهروندان است که باید این تقاوت قیمت با برنامه ریزی و سیاستگذاری جهاد کشاورزی انجام شود.

فرماندار ویژه جهرم گفت:  انتظار داریم استمرار خرید توافقی ادامه پیدا کند تا از ضرر و زیان به باغداران جلوگیری شود

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

فال حافظ