چاپ      کد خبر: 106746
26 اسفند 1401

در این موارد مهریه به زن تعلق نمی گیرد

زن مالک مهریه هست و حق هرگونه دخل و تصرفی را در آن دارد.
به گزارش اول فارس ، زن مالک مهریه هست و حق هرگونه دخل و تصرفی را در آن دارد. بنابراین حتی اگر زنی از همسر خود تمکین نکند، باز مالک مهریه است و می‌تواند آن را دریافت کند اما شرایطی وجود دارد که ممکن است مهریه به زن تعلق نگیرد.

شرایط عدم تعلق مهریه به زن پیرامون آن بسیا سوال می‌شود. بر اساس قانون ایران، یکی از حقوق زنان دریافت مهریه است. بعد از عقد نکاح، مرد به نسبت مهریه که در عقدنامه مشخص شده است به همسر خود بدهکار شده است و هر زمانی‌که زوجه درخواست کند باید آن را پرداخت کند.

شرایط عدم تعلق مهریه به زن

یکی از این موارد، زمانی است که عقد نکاح بنا به دلایلی باطل باشد و رابطه زناشویی نیز بین زوجین رخ نداده باشد. در این شرایط مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد. زیرا عقد نکاحی که به‌واسطه آن به زن تعلق گرفته بود باطل اعلام شده است. بنابراین هم عقد نکاح و هم مهریه‌ای که هنگام این عقد مشخص شده است به درستی انجام نشده است.

دومین موردی که به زن مهریه تعلق نمی‌گیرد زمانی است که زوجین هنگام عقد نکاح مهریه‌ای تعیین نکرده باشند و قبل از تعیین آن زن فوت کند. نکته مهم در این مورد آن است که رابطه زناشویی نیز بین زوجین رخ نداده است اما اگر رابطه زناشویی شکل گرفته باشد، زن می‌تواند به میزان مهرالمثل، مهریه مطالبه کند. (مهرالمثل به مهریه‌ای گفته می‌شود که براساس عرف و عادت و شرایطی مانند زیبایی، تحصیلات و غیره زن تعیین می‌شود.)

گاهی مهریه به زن تعلق می‌گیرد اما این مهریه به‌صورت کامل به وی نمی‌رسد. به عنوان مثال اگر زوجین در دوران نامزدی و قبل از رابطه زناشویی قصد جدایی داشته باشد و زوجه دوشیزه باشد. در این شرایط مهریه وی نصف می‌شود. حتی اگر مرد کل مهریه را پرداخت کرده باشد می‌تواند نصف آن را از زوجه پس ‌بگیرد.
طبق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، اگر عقد نکاح به هر دلیلی فسخ شود و رابطه زناشویی بین زوجین رخ نداده باشد، به زن مهریه تعلق نمی‌گیرد. این حالت فقط یک استثنا دارد آن هم زمانی است که مرد ناتوانی جنسی (عنن) داشته باشد و به این دلیل عقد نکاح فسخ شود. در این مورد زن مستحق نصف مهریه است.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار