چاپ      کد خبر: 93886
13 شهریور 1401

دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی سازمان مالیاتی+پیامک آمد ۱۰ روز فرصت دارید

سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی را منتشر کرد.

به گزارش اول فارس، در این دستورالعمل آمده است:۱- بر اساس دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه اوراق مالیاتی که در سامانه‌های الکترونیکی سازمان صادر می‌شود؛ به صورت خودکار بر روی حساب کاربری مودیان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری شده و همزمان پیامک اطلاع رسانی برای آنان ارسال می شود.

۲- پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری، مودیان ده روز فرصت دارند با مراجعه به حساب کاربری خود، اوراق بارگذاری شده را مشاهده نمایند. رویت برگه درحکم ابلاغ به شخص مودی است و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب است.

۳- در صورت عدم مراجعه مودی به حساب کاربری ظرف ۱۰ روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می‌شود. چنانچه روز یازدهم با تعطیل/تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/تعطیلات مذکور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می‌شود.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار