چاپ کد خبر: 502
12 مهر 1397
قطع برق دشمن زیاری با نوسانات جوی ادامه دارد

دشمن زیاری محروم از برق مطمئن

اول فارس | avalfars >شهرستانها “ : به گزارش خبر نورآباد ، تراژدی قطع برق منطقه ی دشمن زیاری با نوسانات جوی همچنان ادامه دارد. چرا شبکه انتقال برق دشمن زیاری در برابر نوسانات جوی ایمن نمی باشد؟

این سوالی است که شرکت توزیع برق ممسنی باید جوابگو باشد.

بارها خبر نورآباد از غیر ایمن بودن شبکه انتقال و توزیع برق در بخش دشمن زیاری انتقاد نمود و گفت در مقایسه با چند روستای این بخش که از شهرستان سپیدان و شیراز برق می گیرند چرا بخش عمده ی دشمن زیاری دچار خاموشی می شود.

آیا می دانید بعضی از روستاهای بخش دشمن زیاری کمتر از ۲۰ تا ۲۵ سال است از نعمت برق برخوردار شده اند؟ آیا این شبکه فرسوده شده است و یا خدمت رسانی به منطقه دشمن زیاری از رده خارج شده است.

اگر شبکه توزیع نیاز به تعمیرات داشته است چرا در تمام ساعات خاموشی برنامه ریزی شده در فصل تابستان این کار انجام نشده است؟

امروز با شروع ریزش رحمت الهی در ارتفاعات شمال و شمال غرب فارس ،دشمن زیاری شاهد خاموشی چند ساعته بود، و بخش عظیمی از جمعیت ۳۰۰۰ خانواری منطقه برق نداشتند.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار