• 22 / اسفند 1402 / 8:19
  • شناسه خبر : 136855

عکس زنان حرمسرا در جشن تولد پسر مظفرالدین‌شاه که نماینده مجلس شد

عکسی دیده نشده از زنان حرمسرای مظفری در جشن تولد ناصرالدین میرزای ناصری (پسر مظفرالدین‌شاه) را ببینید.

ناصرالدین میرزا ناصری  ” متولد ۱۲۷۵ تبریز –  در گذشته در۱۳۵۶ اروپا ” فرزند مظفرالدین‌شاه قاجار مالک عمده، والی خراسان، و نماینده مجلس بود.

به گزارش اول فارس ، همزمان با درگذشت ناصرالدین‌شاه به دنیا آمد. مادرش حضرت علیا دختر فیروز میرزا فرمانفرما فرزند عباس میرزا نایب‌السلطنه (ولی‌عهد فتحعلی‌شاه) بود.

در اواخر سلطنت پدرش مظفرالدین‌شاه که او ده سال بیشتر نداشت، عبدالمجید میرزا عین‌الدوله صدر اعظم وقت و مادرش حضرت علیا (اشرف ملک خانم سرورالسلطنه) و بستگانش تلاش نافرجامی کردند که او را به جای برادر ناتنی‌اش محمدعلی میرزا به تخت بنشانند.

ناصرالدین میرزا ناصری (نفر چهارم از سمت راست) در جوانی در معیت سلطان احمد شاه

هنگامی که احمدشاه به سلطنت رسید، ناصرالدین میرزا که عمو اما هم‌سن و سالش بود، همدرس او شد. مدتی هم در اروپا تحصیل کرد. وقتی احمدشاه به سن قانونی رسید و مستقلاً فرمانروایی را آغاز کرد، ناصرالدین میرزا را که هجده ساله بود، والی خراسان کرد.

ناصرالدین میرزا پس از پایان والی‌گری‌اش در خراسان، به دور از سیاست به اداره املاک وسیعش در آذربایجان پرداخت و گاه در تهران و گاه در اروپا به سر می‌برد تا اینکه در سال ۱۳۲۵ احمد قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقت، حزب دموکرات را تأسیس و ناصرالدین میرزا را عضو شورای عالی آن کرد.

سال بعد، ناصرالدین میرزا به نمایندگی تبریز به مجلس شورای ملی رفت اما با پایان دوره نمایندگی‌اش بار دیگر سیاست را ترک گفت و به کار ملک‌داری‌اش بازگشت. ناصرالدین میرزا مردی ثروتمند، باسواد، خوشگذران، جدی و کتاب‌دوست و اهل بذل و بخشش توصیف شده است.

عبدالحسین میرزا فرمانفرما، رجل برجستهٔ دورهٔ قاجار دایی ناصرالدین میرزا و دکتر محمد مصدق پسر عمه اش بود.

شاهزاده ناصرالدین میرزا ناصری کوچکترین پسر مظفرالدین شاه بود. در زمان تغییر سلطنت بنا به نقل قول حسین مکی کاندیدای برخی از مخالفان سردارسپه از جمله سید حسن مدرس برای سلطنت و جانشینی احمدشاه بود .

اما ناصرالدین میرزا سپر انداخت. از ناصرالدین میرزا در گزارشهای نظمیه به عنوان افراد نزدیک به دربار و محمدحسن میرزا ولیعهد یاد شده است.
ناصرالدین میرزا در دهه ۱۳۲۰ و بعد از سقوط رضاشاه به حزب دموکرات قوام نزدیک شد و نماینده تبریز در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی گردید. اعتبار نامه وی به وسیله ارسنجاتی مورد اعتراض قرار گرفت. اما او در نطق دفاعیه گفت پدرم این مجلس را به شما ملت داد. شما یک صندلی در آن به پسرش نمی دهید ؟

پس از این سخنرانی ، اعتبار نامه ناصرالدین میرزا تایید شد .
ناصرالدین میرزا ملاک بود و املاک زیادی در آذربایجان داشت. ناصرالدین میرزا در سال ۱۳۵۶ خورشیدی یعنی یک سال پیش از انقلاب اسلامی ، درگذشت، نام شناسنامه ای وی ناصرالدین ناصری بود.
مطالب مرتبط

روزگار غریب قبر لطفعلی‌خان زند در تهران / در شیراز برای آخرین پادشاه دلاور ایران آرامگاه بسازید

عکس های جالب از عروس و داماد ، جشن عروسی و رسوم دوران قاجار

تنها فرزند ناصر‌الدین شاه که انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را دید

نظرات