• 19 / اردیبهشت 1402 / 9:07
  • شناسه خبر : 111169

تست بینایی : فقط ۵ ثانیه فرصت دارید تا حرف متفاوت را پیدا کنید

تست بینایی بازی فکری

امروزه انواع مختلفی از توهمات نوری وجود دارد. برخی شما را وادار می کنند چیزهایی را ببینید که واقعا وجود ندارند و برخی دیگر بیشتر شبیه یک فعالیت مفید برای مغز شما هستند. محققان می گویند این آزمون ها مانند آزمون حرف O بینندگان را به چالش می کشند.در واقع این توهمات و آزمون ها ذهن را به فعالیت وا می دارد که در نهایت سبب رشد مغز می شوند. به هر حال در این آزمون شما را به پیدا کردن گربه پنهان در ۵ ثانیه دعوت می کنیم؟

آیا می توانید حرف O را پیدا کنید؟

اگر می خواهید چشمان خود را ورزش دهید و تیزبینی خود را به چالش بکشید حرف O را در میان حروف پیدا کنید؟

سنجش بینایی : فقط 5 ثانیه فرصت دارید تا حرف متفاوت را پیدا کنید
اگر می خواهید چشمان خود را ورزش دهید و تیزبینی خود را به چالش بکشید حرف O را در میان حروف پیدا کنید؟

با این چالش شما می توانید ذهن خود را ورزش دهید و میزان دقت خود را مشخص کنید. برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمی توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید.

با دقت به تصویر نگاه کنید:

سنجش بینایی : فقط 5 ثانیه فرصت دارید تا حرف متفاوت را پیدا کنید

پاسخ در انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

سنجش بینایی : فقط 5 ثانیه فرصت دارید تا حرف متفاوت را پیدا کنید

راستشو بگید تونستید پیداش کنید؟ برای ما بنویسید

بیشتر بخوانید:

تست بینایی: فقط ۱ درصد مردم می توانندگربه پنهان در بین انسان ها را در ۱۵ ثانیه تشخیص دهند!
تست بینایی: عدد ۵ را زیر پنج ثانیه پیدا کنید؟ + پاسخ
تست بینایی؛ کدام سگ غمگین با بقیه متفاوت است ؟ پیدا کنید (+ پاسخ)

ثبت دیدگاه