• 24 / بهمن 1402 / 13:25
  • شناسه خبر : 134199

سِپندارمَذگان ایرانی را پاس بداریم یا ولنتاین که تهاجم فرهنگی است؟

سیاوش آریا ،پژوهشگر جشن های ایرانی در مهرگان نوشت: جشن«سِپَندارمَذگان»یکی از جشن های ارزشمند ایرانیان است که از دل تاریخ و هزاره های دور به ما رسیده و پاسداشت و برگزاری آن،بایسته و نشان اَرج گذاری به مادران و بانوان و از همه مهم تر پاسداشت فرهنگ نیاکانی خویش است.اما با این همه،بیش از یک دهه است که شوربختانه برگزاری روز ساختگی و افسانه دروغین ولنتاین که نمود کامل تهاجم فرهنگی است به برکت برخی از خبرگزاری ها و روزنامه ها درمیان برخی از جوانان کشور جا باز کرده است.

نگارنده در یکی دو دهۀ گذشته(که روز ساختگی و دروغین ولنتاین در میان برخی از نوجوانان کشور روایی یافته)هیچ گاه به گونۀ یادداشت یا گزارش به این جُستار نپرداخته است.زیرا نخست با برگزاری همه سالۀ جشن ایرانی سِپَندارمذگان یا اِسپَندگان به آموزش و پالایش فرهنگ دست یازدیده است و دو دیگر با آگاهی رسانی به روش های گوناگون،فرهنگ نژاده و ریشه دار نیاکانی را شناسایی (معرفی)و گوشزد کرده است.و اَنگیزۀ مهم دیگر آن هم،روز ساختگی و دروغین ولنتاین و رخنۀ تهاجم فرهنگی بوده است.

نگارنده حتا از نام بردن چُنین روزی نیز، همیشه پرهیز کرده است و هرگز به آن بهایی نداده و نخواهد داد.اما گاهی نیاز است تا روشنگری و آگاهی رسانی بیشتری انجام شود.

شوربختانه باید پذیرفت این رسانه های دولتی و به اصطلاح فرهنگی هستند که از جیب مردم (بیت المال) بودجه دریافت می کنند و به روزهای ساختگی و سراسر دروغی همانند ولنتاین بها داده و می دهند و برخی از جوانان ناآگاه را تشویق به برگزاری آن ها می کنند! و برای فراهم سازی گزارش خود هم بهانه هایی از جمله این روزها در میان جوانان رواج یافته و چاره ای نیست،می آورند.

شوربختانه باید پذیرفت دولت های استعماری برای رخنه در کشورهای دارای تمدن و فرهنگ دیرینه و برای جدایی و تفرقه اَفکنی میان مردم و در فرجام تجزیۀ کشورها، از راه فرهنگی ورود پیدا کرده اند و گاهی نیز،در این راه کامیاب بوده اند.اما کشوری همانند ایران که دارای تمدن و فرهنگ غنی بوده و است،چرا و چگونه مورد یورش فرهنگی دیگر کشورها قرار می گیرد.ایراد کار در کجاست. آیا به راستی ما با کمبود فرهنگ رو به رو هستیم؟
جشن سپندارمذگان با تاریخ و گاهشمارامروزی برابر است با ۲۹ بهمن ماه خورشیدی که جشن پاسداشت زن و زمین است و نشانۀ مهر،فروتنی و بردباری است.ولنتاین را با هوشیاری و آگاهی چند روز زودتر در ۲۵ بهمن ماه جا انداخته و برگزار می کنند.

آیا این نزدیکی جای پرسشی در اندیشه ها پدید نمی آورد؟

حتما بخوانید

سِپَندارمَذگان روز گرامیداشت زن، زمین و مادر ، از جشن‌های ایران باستان

مطالب مرتبط

نظرات