چاپ کد خبر: 14395
9 مهر 1398

شکایت باشگاه قشقایی علیه استقلال تهران رد شد/آرای صادره کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال

فدراسیون
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاهها اعلام کرد.
به گزارش اول فارس ، با توجه به شکایت باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان از باشگاه پیکان در خصوص مطالبه حق آموزش امیرحسین کریمی دخرآبادی ، کمیته وضعیت خواسته باشگاه سپاهان در محکومیت باشگاه پیکان را محمول بر صحت ندانسته و خواسته خواهان را رد کرده که این رای ظرف مدت ۷ روز قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف است.

*در پی شکایت ابراهیم فلاح مرکیه از باشگاه شهید قندی یزد (استقلال رامشیر سابق) ، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت پنج میلیون و ششصدهزار ریال هزینه دادرسی محکوم شد.
*براساس رای صادره شد در پرونده شکایت باشگاه قشقایی شیراز از باشگاه استقلال تهران در خصوص حق آموزش آقای سید حسین حسینی، کمیته وضعیت این دادخواست را به دلیل عدم رفع نقص در مهلت معین مردود دانسته است.
* در پرونده شکایت حیدرعلی احمدزاده از باشگاه شهرداری ماهشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته محکوم شد.
*با توجه به شکایت علی خسرونژاد از باشگاه سرخپوشان پاکدشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۲۱ میلیون ریال ، هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
*در پی شکایت حسین گوهری از باشگاه شهرداری بندرعباس ، با توجه به دریافت مطالبات خواهان کمیته وضعیت قرار رد دعوی را صادر کرد.
* در پرونده شکایت حامد کریمی از باشگاه آلومینیوم اراک، کمیته وضعیت این دادخواست را به دلیل عدم رفع نقص در مهلت معین مردود اعلام کرد.
کلیه آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار