• 01 / اسفند 1397 / 23:00
  • شناسه خبر : 4756

شیراز شهر دوستدار کودک می شود

شیراز شهر دوستدار کودک می شود

 به گزارش اول فارس ، هادی شهدوست شیرازی گفت: ، شهری است که نیازهای کودکان را در کانون توجه قرار داده و تلاشی در راستای توسعه، مناسب سازی و بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای فعالیت کودکان است تا آنها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگی کنند.

شهردار منطقه ۸ شیراز افزود: تصمیم داریم با ایجاد گذرهای کودکانه و برنامه های شاد هر نوبت یکی از خیابان های سطح این منطقه را به گذرهای کودکان اختصاص دهیم تا کودکان این شهر بتوانند در آن به برنامه های شاد و متنوع بپردازند. در این راستا چهارشنبه اول اسفند ماه از ساعت سه بعد از ظهر تا ۷ شب گذر کودکانه درپیاده راه وکیل اجرا می شود.

 شیلا جهان‌جاه، مدیر پروژه شهر دوستدار کودک با اشاره به اینکه شهردوستدار کودک مطابق استانداردهای جهانی مقاصد خود را دنبال می کند، ادامه داد: در این شهر کودکان می‌توانند تصمیمات موثر درباره شهرشان بگیرند، نقطه نظراتشان رادرخصوص شهری که می خواهند بیان نمایند، در زندگی اجتماعی و گروهی خانواده مشارکت داشته باشند.

مدیر پروژه شهر دوستدار کودک در ادامه بیان کرد: کودکان باید بتوانند در شهر دوستدار کودک  خدمات پایه و اساسی مانند مراکز درمانی و آموزشی رادریافت نمایند، دسترسی به امکانات بهداشتی مانند آب سالم و دفع فاضلاب به طریق مناسب را داشته باشند، از بهره جویی و خشونت وسوء استفاده در جامعه مصون باشند، پیاده‌روی مطمئن در خیابان‌های شهر داشته باشند، به راحتی بتوانند با دوستانشان دیدار داشته و بازی کنند.

بیشتر بخوانید:

اطلاعیه قطعی آب در برخی از مناطق شهر شیراز
۱۲ افغانی تصادفاً به شیراز نرسیدند !
مکانیک متقلب خودرو در شیراز نقره داغ شد

ثبت دیدگاه