چاپ کد خبر: 139410
18 فروردین 1403

غزلی از سعدی که امشب بخوانید : خفته در وادی و رفته کاروان

غزل سعدی

در این مطلب اول فارس یک غزل زیبا از سعدی شیرازی را می خوانید

غافلند از زندگی مستان خواب
زندگانی چیست مستی از شراب

تا نپنداری شرابی گفتمت
خانه آبادان و عقل از وی خراب

از شراب شوق جانان مست شو
کآنچه عقلت می‌برد شر است و آب

قرب خواهی گردن از طاعت مپیچ
جامگی خواهی سر از خدمت متاب

خفته در وادی و رفته کاروان
ترسمش منزل نبیند جز به خواب

تا نپاشی تخم طاعت، دخل عیش
برنگیری، رنج بین و گنج یاب

چشمهٔ حیوان به تاریکی در است
لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خراب

هر که دائم حلقه بر سندان زند
ناگهش روزی بباشد فتح باب

رفت باید تا به کام دل رسند
شب نشستن تا برآید آفتاب

سعدیا گر مزد خواهی بی عمل
تشنه خسبد کاروانی در سراب

نظرتان را برای ما بنویسید

برچسب ها:
نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار