چاپ کد خبر: 124723
7 آبان 1402

غزلی زیبا از سعدی پادشاهِ سخن که خواندنش برای حالتون عالیه

غزلی زیبا از سعدی پادشاهِ سخن

چهرهٔ سعدی از ابوالحسن صدیقی 

در این مطلب اول فارس غزلی زیبا از دویان اشعار  سعدی شیرازی سعدی را می خوانید:

سلسلهٔ موی دوست حلقه دام بلاست

هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

**

گر بزنندم به تیغ در نظرش بی‌دریغ

دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست

**

گر برود جان ما در طلب وصل دوست

حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست

   عکس گل زیباغزلسعدی 4

دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان

گونهٔ زردش دلیل ناله زارش گواست

**

مایهٔ پرهیزگار قوت صبر است و عقل

عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست

**

عکس گل زیباغزلسعدی 2

دلشدهٔ پایبند گردن جان در کمند

زهرهٔ گفتار نه کاین چه سبب وان چراست

**

مالک ملک وجود حاکم رد و قبول

هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست

عکس گل زیباغزلسعدی 3

تیغ برآر از نیام زهر برافکن به جام

کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست

**

گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر

حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست

عکس گل زیباغزلسعدی 1

هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب

عهد فرامش کند مدعی بی‌وفاست

**

سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست

گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست

**

سعدی در زمان حیات شهرت فراوانی داشت. آثار او حتی در هندوستان، آسیای صغیر و آسیای میانه به زبان فارسی یا به‌صورت ترجمه در دسترس مخاطبانش قرار داشت. او نخستین شاعر ایرانی است که آثارش به یکی از زبان‌های اروپایی ترجمه شده‌است. بسیاری از شاعران و نویسندگان فارسی‌زبان از سبک وی تقلید کرده‌اند. حافظ از جمله شاعرانی بوده که تحت تأثیر سبک سعدی به سرودن غزل پرداخته‌است.

نظر تان را برای ما بنویسید

بخوانید | ۱ غزل عاشقانه از سعدی شیرازی تا حالتون عوض بشه

۱۶ نشانه که می گویند زن دیگر شوهرش را دوست ندارد

برچسب ها:
نظرات خود را برای ما ارسال کنید

ممداقا یکشنبه , ۷ آبان ۱۴۰۲ - ۲۳:۴۵

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند.

آخرین اخبار