فال حافظ در بین مردم ایران جایگاه ویژه ای دارد. فال حافظ به شکل روزانه برای متولدین ۱۲ ماه سال منتشر می شود. فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. فال حافظ به تفسیر دقیق نیاز دارد. برای اینکه فال حافظ امروزتان را بدانید این مطلب را از دست ندهید.
فال ابجد یکی از فال های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس ۴ حرف الفبای فارسی انجام می شود. در فال ابجد مشاهده می کنید که ۴ حرف الف، ب، ج ، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می شود. 
در این گزارش ،فال روزانه ، فال رحافظ امروز و فال ابجد روز خود را با تعبیر و تفسیر  در ادامه ملاحظه کنید.

فال روزانـه شخصی متولدین فروردین

فال روزانه شما نشان می دهد اندیشه و تحولی فراوان در رابطه با کار مورد نظرتان – اگر می خواهید دچار مشکل نشوید از کنار مسائل به سادگی عبور نکنید – از نظر مالی در موقعیت خوبی قرار خواهید گرفت و زندگی تان دستخوش تغییراتی خوب خواهد شد.

فـال حـافـظ متولدین فروردین

فال فروردین 4

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است

تعبیر فال حافظ :

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد بر داشته های خود تکیه کردن و شناختن قدر و منزلت آنچه در خود داری تو را از آنچه در آرزوی آن هستی بی نیاز و بلند نظر و منیع طبع می کند. پند بزرگان دانا را باید شنید و به کار بست و غم به دل راه نداد.

فال ابجد متولدین فروردین

ابجد فال شما : د د د

تعبیر : عینک بدبینی را از چشم خود بردارید. باید واقعیت را همان.گونه که هست ببینید تا بتوانید قضاوت درستی داشته باشید.


فال روزانـه شخصی متولدین اردیبهشت

فال روزانه شما نشان می دهد خداوند فرزندان زیادی به شما عطا می کند که تمامی آنها به موفقیت و سربلندی می رسند – زندگی خوبی در آینده خواهید داشت و به سعادت و خوشبختی می رسید.

فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت

فال اردیبهشت 4

ما بدین در نه پی حشمت وجاه آمده‌ایم

از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم

آبرو می‌رود  ای ابر خطاپوش ببار

که به دیوان عمل نامه سیاه آمده‌ایم

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد دست تقدیر مسیر زندگی تان را تغییر داده است اما در همه حال از یاد خدا غافل نشده اید. دست به دعا برداشته اید تا خداوند شما را یاری کند. کرم و بخشش خدا شامل حال تان می شود. آبروی کسانی که می‌خواستند شما را گناهکار جلوه دهند می‌رود و همه چیز روشن می‌شود.

فال ابجد متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما : ج آ آ

تعبیر : مسئله ای مدتی است که ذهن شما را درگیر کرده است بهتر است که آن را برای خود حل کنید تا از این سردرگمی و کلافگی نجات پیدا کنید.


فال روزانـه شخصی متولدین خرداد

فال روزانه شما نشان می دهد مکانی که به شما آرامش و امنیت را القا می‌کند – سفری خانوادگی را آغاز می کنید – در جای مناسب اتراق می کنید – تغییراتی در پوشش خود ایجاد کنید.

فـال حـافـظ متولدین خرداد

فال خرداد 3

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود  

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

تـعـبـیـر فال حافظ:

 فال حافظ امروز شما نشان می دهد راهی برای تو گذاشته بودند که به سلامتی از آن گذر کردید. در ایام جوانی و خوشی غافل نباش که خوشی زودگذر است و بادهای نفاق به سویت می وزند، پس آماده باش تا در آن زمان راه و چاره را پیدا کنی. در ضمن به فکر باش تا یاری پیدا کنی که همیشه تکیه گاه تو باشد.

فال ابجد متولدین خرداد

ابجد فال شما : ب آ ج

تعبیر : سعی کنید خودتان را انقدر محدود نکنید شما هر چیزی را که بخواهید می توانید به راحتی به دست آورید پس نگران نباشید.


فال روزانـه شخصی متولدین تیر

​فال روزانه شما نشان می دهد مسیری درست و روشن را طی خواهید کرد – سعادت و نیکبختی – ازدواج موفقی در پیش خواهید داشت – آینده بسیار خوبی در انتظارتان خواهد بود.

تیر 1

فـال حـافـظ متولدین تیر

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن

در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن

از دوستان جانی مشکل توان بریدن

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید بر سر دو راهی قرار گرفته اید و تصمیم گیری برایتان بسیار مشکل شده است. راه اول برای شما ثروت و مال به دنبال دارد ولی با دلی تنگ و راه دوم نیک نامی و عشق و وصال ولی بدون ثروت و مال. راهی را انتخاب کنید که به وصال یار بینجامد. فرصت را غنیمت بدانید و بسم الله بگویید و به خدا توکل کنید.

فال ابجد متولدین تیر

ابجد فال شما : آ د ب

تعبیر : از موضوعی بی جهت رنج می برید. ترسی در شما وجود دارد که هر لحظه بیشتر می شود ولی باید بدانید اینها همه نتیجه فکر و خیال زیاد و الکی است.


فال روزانـه شخصی متولدین مرداد

فال روزانه شما نشان می دهد مشکلاتی در پیش دارید و ممکن است به دردسر بیفتید اما با بهترین نتیجه برای تان به پایان خواهد رسید – دردسرهای کوچک و کم اهمیت.

فـال حـافـظ متولدین مرداد

نمادمرداد 1

شممت روح وداد و شمت برق وصال

بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال  

حکایت شب هجران فروگذاشته به

به شکر آن که برافکند پرده روز وصال

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید شب های هجران و جدایی پایان یافته و روزگار وصل و رسیدن به مراد نزدیک است. نقشه هایی را که برای این روز کشیده ای عملی کن. حریفان و حسودان را ببخش و عذر آنها را بپذیر. نذری را که کرده ای به جا آور تا رسیدن به مقصود حلالت باشد.

فال ابجد متولدین مرداد

ابجد فال شما : ب ج ج

تعبیر : امروز باید کارهایتان را تاجایی که امکان دارد پیش ببرید، از تنبلی دوری کنید و نگذارید که کارهایتان برای بعد بماند.


فال  روزانـه شخصی متولدین شهریور

فال روزانه شما نشان می دهد رزق و روزی فراوانی وارد زندگی تان می شود – در یک چالش با موفقیت مواجه می‌شوید – دست و دلبازی و تواضع – در یک کار شانس بزرگی می یابید.

فـال حـافـظ متولدین شهریور

نمادشهریور 1

فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان

لب بگشا که می‌دهد لعل لبت به مرده جان  

گر چه تب استخوان من کرد ز مهر گرم و رفت

همچو تبم نمی رود آتش مهر از استخوان

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد خواهان زیاد دارید. کسانی هستند که محتاج شمایند. آنها را از خودتان دور نکنید. شما هم از کسی دور افتاده اید و تنها امیدتان وصال یار است و تنها چیزی که زندگی تان را دوباره تضمین می کند همین است. دست به دعا برداشته اید؛ امید داشته باشید که ان شاالله به وصال می‌رسید.

فال ابجد متولدین شهریور

ابجد فال شما : ج ج د

تعبیر : توانایی های زیادی دارید. از آنها استفاده کنید و نگذارید که وقت تان به راحتی تلف شود،فرصت هایتان را غنیمت شمارید.


فال  روزانـه شخصی متولدین مهر

فال روزانه شما می گوید سرمایه ای در راه دارید که می‌تواند زندگی تان را دگرگون کند اما اگر حواس تان را جمع نکنید به راحتی آن را از دست می دهید پس از ولخرجی پرهیز کنید و از دوستان ناباب فاصله بگیرید.

فـال حـافـظ متولدین مهر

مهر 1

ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

کجاست پیک صبا گر همی‌کند کرمی

قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق

چو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمی

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که کرم و لطف خدا شامل حال تان شده است پس چرا این همه مکدر و ناراحت هستید؟ اینقدر خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. از آنچه که قسمت تان شده ننالید. در عوض شما با نفس خودتان مرده ای را زنده می کنید و خواهان بسیار دارید. گله نکنید؛ شما هم خریدار دارید. دعای تان مستجاب و نیازهایتان برآورده می شود. ان‌شاءالله.

فال ابجد متولدین مهر

ابجد فال شما : د د ج

تعبیر : هرگز در صدد افشای راز کسی نباشید و سعی کنید همواره محرم و رازنگهدار مردم باشید تا مورد اعتماد و محبوب همگان باشید.


فال  روزانـه شخصی متولدین آبان

فال روزانه شما نشان می دهد رزق و روزی – رسیدن خبرهای خوش – از نظر اقتصادی در موقعیت مناسب قرار می گیرید – خوشحالی – یافتن شغل و مقام در زندگی – موفقیت – مال و سرمایه فراوان.

فـال حـافـظ متولدین آبان

نمادآبان 1

دوش می آمد و رخساره برافروخته بود

تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد ذات و طینتی زیبا داری و همین برای معرفی تو کافی است. احتیاج به آراستن ظاهر نیست. اعتماد به نفس خود را تقویت کن. هرکس که تو را انتخاب کند عاشق طینتت می شود. همواره وفادار باش که در بی وفایی خیری نیست.

فال ابجد متولدین آبان

ابجد فال شما : ب آ د

تعبیر : به دنبال این نباشید که دیگران در موردتان چه فکری می کنند. فقط به آن چیزی که خودتان می‌خواهید و حس می‌کنید درست است فکر کنید و کاری را که فکر می‌کنید درست است، انجام دهید.


فال شخصی روزانـه متولدین آذر

فال روزانه شما نشان می دهد زندگی لذتبخش و خوشی را در پیش خواهید داشت – اتفاقات خوشایند و مناسب – رضایتمندی – زندگی و آینده ای نرمال و معمولی.

فـال حـافـظ متولدین آذر

آذر 3

ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی

در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی

کلک تو بارک الله بر ملک و دین گشاده

صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی

تـعبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید بخت و اقبال و سعادت همراه تو است. به زودی به کام و آرزوی خود می رسی. در هنگام توانایی و سعادت به نیازمندان خدمت کن تا به این وسیله از نعمت های خداوند سپاسگزار باشی. غرور و خودپسندی را از خود دور کن.

فال ابجد متولدین آذر

ابجد فال شما : آ آ ج

تعبیر : هر چیزی را که باعث می‌شود آرامش تان به هم بریزد، بهتر است که کنار بگذارید چراکه در آخر به ضررتان تمام خواهد شد.


فال شخصی روزانـه متولدین دی

در فال روزانه شما آمده است سردرگمی و آشفتگی – کارتان گره خواهد خورد – از نظر مالی در شرایط نامساعدی به سر می‌برید – سختی و مشکلات فراوان در زندگی – فقر و تنگدستی.

فال حافظ متولدین دی

دی 1

منم که گوشه میخانه خانقاه من است

دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است

گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک

نوای من به سحر آه عذرخواه من است

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید ان شاءالله به زودی از بند غم رهایی خواهی یافت. خداوند از تو حرکت می‌خواهد و خود برکت عطا می‌فرماید. خوبی های فراوان کرده ای و دعاهای بسیاری پشتیبان توست . گره از کار دوستان باز کرده ای ، مطمئن باش که در کارهایت گشایش حاصل خواهد شد.

فال ابجد متولدین دی

ابجد فال شما : د د ج

تعبیر : دائم به خاطر گذشته خود را سرزنش می‌کنید ولی دیگر فایده ندارد. بهتر است که آن را به فراموشی بسپارید و به آینده فکر کنید.


فال روزانـه شخصی متولدین  بهمن

فال روزانه شما نشان می دهد شروع یک رابطه عاشقانه و خوشبختی – ازدواج و خواستگاری در پیش دارید – رسیدن خبرهای خوشحال کننده از جانب فردی – زندگی زناشویی موفق.

فـال حـافـظ متولدین بهمن

نمادبهمن 2

خوش کرد یاوری فلکت روز داوری

تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری

آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست

گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که روزگار با تو یار شده و همه چیز بر وفق مرادت پیش خواهد رفت. مطمئن باش اگر مانعی سر راهت باشد فقط خداست که دست تو را می گیرد. یک لحظه آرامش خاطر و راحتی را با یک دنیا زر و سیم عوض نمی کنی. برای رسیدن به مرادت تلاش کن و نذر خویش را ادا فرما.

فال ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما : ج ب ب

تعبیر : کمی نگران آینده‌ات هستی. برای اتفاقاتی که قرار است برایت بیفتد نگرانی بسیاری داری اما نگران نباش و فکرت را درگیر آن نکن و مطمئن باش قطعا اتفاقات خوبی در راه داری.


فال  روزانـه شخصی متولدین اسفند

فال روزانه شما نشان می دهد سفری در پیش دارید که به کشورهای خارجی خواهد بود و برایتان تازگی خواهد داشت – ممکن است برای انجام کاری مجبور شود از خانواده خود فاصله بگیرید.

فـال حـافـظ متولدین اسفند

اسفند 1

دلم رمیده شد و غافلم من درویش

که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم

که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید بر سر دو راهی قرار گرفته ای. همه‌ی کارها را سخت می گیری و ناامیدی. فکر می‌کنی تا حالا زنده بودنت بیخود بوده و تلاش هایت هدر رفته و خود را گول زده ای ولی این را بدان که از هر جا شروع کنی با منفعت است. با تجربه ای که به دست آورده ای بهتر تصمیم می گیری و راهت را انتخاب می کنی.

فال ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما : ج آ آ

تعبیر : تمام مشکلات و روزهای سخت روزی به پایان خواهد رسید فقط به شرط آنکه خودتان را نبازید و با قدرت تمام و نگرشی مثبت حرکت کنید.