چاپ کد خبر: 130149
8 دی 1402

فال حافظ امروز ۹ دی /فلک به مَردمِ نادان دهد زِمامِ مراد

فال حافظ امروز 9 دی /فلک به مَردمِ نادان دهد زِمامِ مراد

برای اینکه فال حافظ امروز ۹ دی خودتان را بدانید این مطلب اول فارس را حتما بخوانید

حافظ » غزلیات »غزل شمارهٔ ۲۶۹دلا رَفیقِ سفر، بختِ نیکخواهت بس

نسیمِ روضهٔ شیراز، پیکِ راهت بس

دگر ز منزلِ جانان سفر مَکُن درویش

که سِیرِ معنوی و کُنجِ خانقاهت بس

وگر کمین بِگُشایَد غمی ز گوشهٔ دل

حریمِ درگهِ پیرِ مغان، پناهت بس

به صَدرِ مَصْطَبه بنشین و ساغرِ مِی‌ نوش

که این قَدَر ز جهان، کسبِ مال و جاهَت بس

زیادتی مَطَلَب، کار بر خود آسان کن

صُراحیِ مِیِ لعل و بُتی چو ماهَت بس

فلک به مَردمِ نادان دهد زِمامِ مراد

تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس

هوایِ مسکن مألوف و عهدِ یارِ قدیم

ز رهروانِ سفرکرده، عذرخواهت بس

به مِنَّتِ دگران خو مَکُن که در دو جهان

رضایِ ایزد و اِنعامِ پادشاهت بس

به هیچ وِردِ دگر نیست حاجت ای حافظ

دعایِ نیمْ شب و درسِ صبحگاهت بس

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که خداوند به قدر کفایت از نعمات خود تو را برخوردار کرده است. قصد سفر تو برای به دست آوردن سود بیشتر به صلاحت نیست. حرص و طمع بیهوده نورز و برای سود بیشتر زیر منت دیگران نرو و به دنبال رضای خدا باش که برای خیر دنیا و آخرت برای تو کافی است.

نتیجه تفال به دیوان حافظ:

۱- اگر شما زیاده طلبی و مصرف گرایی و چشم هم چشمی را کنار بگذارید، از زندگی بسیار آرامی برخوردار خواهید شد. زیرا این عوامل برای شما مشکل زا خواهد بود. نگذار دیگران منت بگذارند زیرا در دراز مدت، موجب ناراحتی شما می شوند.

۲- مرادت حداکثر تا ۲۰ روز دیگر برآورده و جاده روشن و صاف اجرای آن فراهم می شود. بطوری که شما انتظارش را نداشته باشید.

۳- بشارت باد شما را که به مقام و مرتبه عالی می رسید، بطوری که همه نسبت به شما احساس احترام خواهند کرد.

۴- از خداوند غافل نباش و بر نعمت های داده شده اش، شکرگزاری کن. به یکی از مشاهد متبرکه بروید و دعا کنید و نذر خود را ادا نمایید.

۵- بیمار شفا می یابد. قرض ادا می شود. مسافر شما کارش انجام شده، تا یک هفته دیگر به شما اطلاع می دهد. به درجه و مقام مهمی می رسید.

۶- حضرت حافظ در بیت های ششم و هفتم می فرماید:

* در طلب چیز زیاد مباش و کار را بر خود آسان گیر زیرا یک شیشه شراب قرمز و یک بت چون ماه کافی است.

* روزگار به مردم نادان کمک می کند اما تو اهل فضل و دانشی و همین گناه تو بس است.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۷- اگر می خواهید تغییر شغل بدهید یا مکان و یا بنایی بسازید، در ۵ شب متوالی سوره مبارکه کهف آیه ۷۷ تا ۸۳ را با معنی و حضور قلب بخوانید. حتماً اثر معجزه آسای آن را خواهید دید.

۸- ترس و واهمه، زلزله اراده است. هر وقت ترس بی مورد به شما دست داد، آب گلاب بخورید و سوره مبارکه توحید را بخوانید./م/۱۷۷

فال حافظ امروز ۱۰ دی /فلک به مَردمِ نادان دهد زِمامِ مراد

برچسب ها:
نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار