• 12 / آبان 1402 / 9:35
  • شناسه خبر : 125021

قیمت جدید انواع تراکتور ویژه آبان ۱۴۰۲

قیمت جدید بهمراه افزایش قیمت تراکتور پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ویژه آبان ۱۴۰۲ منتشر شد.

قیمت جدید انواع تراکتور

لیست قیمت جدید بهمراه افزایش قیمت تراکتور پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ویژه آبان ۱۴۰۲ منتشر شد.

لیست قیمت:

نام محصولقیمت (ریال)
 ITM 1500 4WD توربودار۱۷,۳۹۱,۷۳۳,۹۶۸
ITM 4120 4WD۹,۱۲۴,۹۲۹,۶۲۰
ITM 399 4WD۷,۳۲۷,۱۷۴,۷۳۸
ITM 399 2WD۵,۷۷۴,۷۰۴,۴۶۶
ITM 800 4WD توربودار۶,۰۵۶,۰۷۶,۴۰۳
ITM 800 2WD توربودار۴,۹۳۶,۰۶۳,۲۳۵
ITM 485 4WD توربودار۵,۹۳۳,۰۰۶,۲۲۷
ITM 485 2WD توربودار۴,۷۷۱,۰۶۵,۹۵۷
ITM 475 2WD۴,۴۳۷,۱۹۰,۵۷۵
ITM 475 4WD۵,۳۵۶,۸۱۶,۸۱۳

تراکتورهای سبک و باغی

ITM 455 4WD توربودار۳,۹۵۶,۱۹۶,۹۷۲
ITM 470 4WD۳,۸۱۰,۸۱۹,۶۷۲
ITM 470 2WD۳,۰۶۳,۹۴۲,۵۵۵
کمرشکن ITM 950۲,۹۰۰,۶۹۶,۰۰۹

بکهو لودر

TDL 86NEW 2WD
TDL 100 4WD۱۷,۰۵۹,۲۳۸,۷۵۷
TDL 100S 4WD۱۷,۷۵۱,۳۶۸,۲۸۵
TDL 130 4WD۲۰,۷۵۵,۱۵۸,۳۸۶

شرایط ثبت نام کشاورزان و متقاضیان برای خرید تراکتور ۱۴۰۲

مطالب مرتبط

جدیدترین قیمت انواع تراکتور در اسفندماه ۱۴۰۲ +جدول

قیمت مصوب تراکتور ۳۰ درصد افزایش یافت

نظرات