چاپ کد خبر: 98881
9 آذر 1401

لیست قیمت جدید انواع ماشین ظرفشویی در بازار

لیست قیمت جدید انواع ماشین ظرفشویی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

انواع ماشین ظرفشویی

لیست قیمت جدید انواع ماشین ظرفشویی در بازار امروز چهارشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

بوش

مدل قیمت (تومان)
SMS46NW01B SMS46NW01B ۱۷.۱۰۰.۰۰۰
SMS46NI01B  SMS46NI01B ۱۷.۵۰۰.۰۰۰
SMS6HMW27Q SMS6HMW27Q ۲۵.۸۰۰.۰۰۰
SMS8ZDW48Q SMS8ZDW48Q ۳۸.۵۰۰.۰۰۰
 SMS46MW20M  SMS46MW20M ۲۴.۲۰۰.۰۰۰
SMS46NB01B  SMS46NB01B ۲۲.۳۰۰.۰۰۰
SMS45DW10Q SMS45DW10Q ۲۵.۵۰۰.۰۰۰
SMS6ZCI49E SMS6ZCI49E ۳۷.۱۰۰.۰۰۰
SMS46MW20M SMS46MW20M ۲۷.۲۰۰.۰۰۰
SMS6ECI07E  SMS6ECI07E ۳۱.۰۰۰.۰۰۰
SMS67TW02B SMS67TW02B ۳۴.۶۰۰.۰۰۰
SMS6ECI03E SMS6ECI03E ۲۸.۵۰۰.۰۰۰
SMS67MI01 SMS67MI01 ۳۵.۵۰۰.۰۰۰

جی پلاس

GDW-L352W GDW-L352W ۱۵.۰۰۰.۰۰۰
GDW-L352S  GDW-L352S ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
GDW-M4563S GDW-M4563S ۲۲.۵۰۰.۰۰۰
GDW-L463NS GDW-L463NS ۱۷.۸۰۰.۰۰۰
 GDW-K351W  GDW-K351W ۱۵.۰۰۰.۰۰۰
GDW-K351S  GDW-K351S ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
GDW-M4563W GDW-M4563W ۲۱.۰۰۰.۰۰۰
 GDW-L463W  GDW-L463W ۱۷.۲۰۰.۰۰۰

الجی

DFB512FP  DFB512FP ۲۷.۵۰۰.۰۰۰
DC32T DC32T ۴۰.۸۰۰.۰۰۰
DC34 DC34 ۴۵.۵۰۰.۰۰۰

پاکشوما

MDF - 15306 S MDF – 15306 S ۱۷.۵۰۰.۰۰۰
MDF-15302 S MDF-15302 S ۱۹.۸۰۰.۰۰۰
MDF-15310W  MDF-15310W ۲۰.۲۰۰.۰۰۰
 MDF - 15306 W  MDF – 15306 W ۱۶.۸۰۰.۰۰۰
MDF-15305 MDF-15305 ۲۰.۷۰۰.۰۰۰
MDF - 15310 S  MDF – 15310 S ۱۸.۷۰۰.۰۰۰
MDF-15303 MDF-15303 ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
MDF - 15308 W MDF – 15308 W ۲۰.۲۰۰.۰۰۰
MDF-14201 MDF-14201 ۱۶.۸۰۰.۰۰۰

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار