چاپ کد خبر: 97671
جمعه 20 آبان 1401

لیست قیمت جدید انواع یخچال و فریز در بازار +جدول

جدیدترین لیست قیمت انواع یخچال و فریزر در بازار تهران در آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

یخچالقیمت یخچالبزار

جدیدترین لیست قیمت انواع یخچال و فریزر در بازار تهران  آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

الکترو استیل

Electro Unique ES23 Electro Unique ES23 ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
Electro Prime ESR24-ESF24 Electro Prime ESR24-ESF24 ۲۶.۵۰۰.۰۰۰
ES27 ES27 ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
 Electro Royal  Electro Royal ۲۹.۸۰۰.۰۰۰
 ES14  ES14 ۷.۰۰۰.۰۰۰
electro store  electro store ۷.۹۰۰.۰۰۰
الکترو التیما الکترو التیم ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
الکتروکامپکت الکتروکامپکت ۵.۰۰۰.۰۰۰
الکترو پایا الکترو پای ۱۰.۵۰۰.۰۰۰
الکتروکامپکت الکتروکامپکت ۵.۴۰۰.۰۰۰
الکترو پرستیژ الکترو پرستیژ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
Electro Fresh ES34  Electro Fresh ES34 ۱۴.۳۰۰.۰۰۰
الکترو پرایم  الکترو پرایم ۱۳.۰۰۰.۰۰۰

دوو

D4S-3340SS D4S-3340SS ۳۷.۰۰۰.۰۰۰
D4S-2915SS D4S-2915SS ۳۴.۰۰۰.۰۰۰
D2S-1037SS D2S-1037SS ۴۷.۵۰۰.۰۰۰
D4S-2915MW D4S-2915MW ۳۲.۸۰۰.۰۰۰
D4S-0034MW  D4S-0034MW ۵۵.۵۰۰.۰۰۰
D2S-1037MW D2S-1037MW ۴۷.۳۰۰.۰۰۰
D2S-0034SS D2S-0034SS ۵۷.۰۰۰.۰۰۰
D4S-0034SS D4S-0034SS ۵۸.۰۰۰.۰۰۰
D4S-2915GW D4S-2915GW ۳۲.۵۰۰.۰۰۰
DES-2915S DES-2915S ۳۴.۰۰۰.۰۰۰
D2S-0037SS D2S-0037SS ۵۷.۲۰۰.۰۰۰

اسنوا

S3/0275 TI S3/0275 TI ۱۹.۰۰۰.۰۰۰
SN8-2261SW SN8-2261SW ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
S5-1190GW S6-1190GW S5-1190GW S6-1190GW ۳۲.۵۰۰.۰۰۰
S4-0262SW S4-0262SW ۱۷.۸۰۰.۰۰۰
S8-2261S S8-2261S ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
SN8-3350SS SN8-3350SS ۵۴.۸۰۰.۰۰۰
S5-1190SS S6-1190SS S5-1190SS S6-1190SS ۳۲.۰۰۰.۰۰۰
S8-2322GW S8-2322GW ۳۹.۰۰۰.۰۰۰
 SN6-0190SW-Sn5-0190SW  SN6-0190SW-Sn5-0190SW ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
f1db53ywmwbrqczp2n SN8-2340GW ۳۶.۰۰۰.۰۰۰
S3-0275SW S3-0275SW ۱۹.۸۰۰.۰۰۰
SN8-3320GW SN8-3320GW ۴۸.۵۰۰.۰۰۰

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

فال حافظ