مرمت حمام تاریخی ملابابا در کازرون آغاز شد

n83067837 72605593

اول فارس > کازرون ، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کازرون گفت: مرمت حمام تاریخی ملابابا که از آثار دوران قاجاریه است، آغاز شد.محمدرضا معینی افزود:به دلیل مشکلات تملک، امکان مرمت این حمام تاریخی وجود نداشت.
وی ادامه داد: این حمام به عرض تقریبی ۲۱ متر و طول ۳۲ متر با سقف گنبدی شکل به ارتفاع ۸ متر وبا مصالح بکاررفته گچ و سنگ شامل مدخل،راهرو و یک صحن وسیع بنام سربینه است که نورگیرهایی در مرکز گنبد قرار دارد.
رئیس اداره میراث فرهنگی کازرون اضافه کرد: در این حمام سکوهای نشیمن ودر زیرسکوها حفره های گذاشتن کفش تعبیه شده است.
معینی گفت: به نظر می رسد که کف اصلی آن از سنگ پوشیده شده بود و قسمت درونی شامل خزینه و آتش دان بوده که با توجه به موقعیت منطقه نوع سوخت آن از هیزم و خار بیابان بوده است.
وی بیان کرد: این اثردر ۱۲اسفند ۱۳۷۹ به شماره ۳۲۸۴ در فهرست آثارملی به ثبت رسید.
معینی گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای مرمت این بنا ۲۴۰ میلیون تومان است.
کازرون در ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز است.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار