به گزارش اول فارس ، «بهرام پارسایی،» عضو کمیسیون اصل نود مجلس و نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص “معرفی عضو علی البدل در شورای شهر شیراز به جای مهدی حاجتی” گفت: قانون مشخص کرده است در چه شرایطی عضو علی البدل می تواند، معرفی شود. درست است که حاجتی استعفا نداده اما قانون توضیحاتی دارد که اگر عضوی در جلسه حضور پیدا نکند، عضو علی البدل معرفی می شود.

او در ادامه بیان کرد: امیدوارم سیاست جدید حاکم بر قوه قضاییه که در راستای ایجاد تغییرات است، در اعمالشان هم لحاظ شود و برای افرادی که در حقشان اجحاف شده، همکاری هایی صورت گیرد. در حل مشکل حاجتی بخشودگی و رافت های اسلامی می تواند باعث افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود بیان کرد: در جامعه شیراز افرادی که به “حاجتی” رای دادند و کسانی که رای ندادند، بعداز حضور او در شورا به پاکدستی و انجام وظیفه شورایی او در راستای قانون پی بردند. مهدی حاجتی پاسخگوی مطالبات مردم بود و به حمایت از حقوق شهروندان مشهور است و در بین جوانان جایگاه خاصی دارد.

او افزود: به نظر من همراهی در حل مشکل ایشان می تواند به نفع فضای اعتماد به قوه قضاییه شود و هم می تواند، تشویقی باشد برای افرادی که در راستای  عمل به وظیفه اصلی خود، دچار فساد و رانت نمی شوند.

پارسایی بیان کرد: در خصوص موضوع حاجتی در خواست هایی مبنی بر برگزاری دادگاه برای او داده و پیگیر هستیم. چالش هایی در این مسیر وجود دارد و به این راحتی هم قابل حل نیست. امیدواریم قوه قضاییه، موضوعاتی را که به نفع این قوه بوده را لحاظ و به حل شدن آن کمک کند.