چاپ کد خبر: 14887
16 مهر 1398

هفته عشایر و روستا را گرامی میداریم

نتیجه تصویری برای ناصر بهمنی

 در ایام هفته عشایر و روستا دو نهاد پایه ای و بنیادی ساختار خانواده هستیم و ضروریست که اهمیت نهاد خانواده را بازنگری کنیم ، خانواده در عین کوچکترین نهاد اجتماعی ، ولی از اساسی ترین ،پایاترین و جاودانه ترین نهاد اجتماعی در سراسر حیات بشری بر خور دارست ، سلامت جامعه بطور مستقیم به سلامت خانواده مرتبط است ، با کمال تاثر امروزه در جوامع شهری بیشتر و در دیگر جوامع کمتر خانواده گرفتار دو نوع انقباض شده است ، الف؛ انقباض کمی و تدریجی یعنی روزبروز کوجکتر شده است ،
ب؛ انقباض کیفی یعنی کم رنگ شدن نقش خانواده و مسئولیت اعضای آن
و اما علیرغم همه شرایط فوق باید گفت ساختن و شکل گرفتن شخصیت افراد در خانواده صورت می گیرد ، شخصیت هائی چون خودخواه ، خیراندیش،ظالم ، مستبد ،بدبین و… و…منشا خانوادگی دارد ، در خانوادهائی که هرم قدرت ،ا عمودی است درونی سازی هنجار ممکن نیست و بیماری شخصیتی تولید میشود ،
در حال حاضر نهاد خانواده در معرض هجوم انواع آسیب هاست ، فی المثل وسائل ارتباط جمعی و شبکه های مجازی و… بی مهابا جای جای خانه و افکار اعضای خانواده را اشغال کرده است ، خانه در تصرف امواج است ، در خانه ما و شما براحتی آدم می کشند ، جنایت می کنند ، انواع بد آموزی ها را ترویج میدهند ، و ما براحتی مشاهده کرده و تاثیر می گیریم ، این رسانه ها باعث کاهش ارتباطات انسانی و گفتگو در بین اعضای خانه و خانواده شده است ، طبق تحقیقات روزانه کمتر از بیست (۲۰ ) دقیقه اعضای خانواده با یکدیگر صحبت می کنند و اصلا دور هم نمی نشینند ،
پس سخن کوتاه مواظب تهدید های نامرئی باشید و نشاط خانواده را با دور هم بودن ، تقویت و گسترده تر نمائید

” روانشناس بالینی و هیئت اندیشه ورز امور اجتماعی”

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار