هنگام سکته مغزی پیش از رسیدن اورژانس این کارها را بکنید(فیلم)

هنگام سکته مغزی پیش از رسیدن اورژانس این کارها را بکنید(فیلم)

 افتادگی یک طرف صورت و بازو ایجاد اختلال در ادا کردن کلمات، عدم توانایی شناخت دیگران، بروز ناگهانی سردرد ،به هم خوردن تعادل بدن و اختلال ناگهانی در بلع غذا از جمله علائم بروز سکته مغزی در افراد است که در صورت مشاهده چنین علائمی باید فوراً با اورژانس تماس گرفته شود . همچنین قرار […]

 افتادگی یک طرف صورت و بازو ایجاد اختلال در ادا کردن کلمات، عدم توانایی شناخت دیگران، بروز ناگهانی سردرد ،به هم خوردن تعادل بدن و اختلال ناگهانی در بلع غذا از جمله علائم بروز سکته مغزی در افراد است که در صورت مشاهده چنین علائمی باید فوراً با اورژانس تماس گرفته شود .

همچنین قرار دادن بیمار هوشیار در حالت نیمه نشسته، دادن روحیه و آرامش به بیمار، بررسی باز بودن راه تنفسی، پرهیز از دادن هیچ گونه دارو تا رسیدن اورژانس و قرار دادن بیمار به پهلوی آسیب دیده در صورت بیهوشی از جمله مواردی است که باید تا رسیدن اورژانس رعایت شود.

مطالب مرتبط

بیش از ۸۷ هزار مأموریت اورژانس ۱۱۵ در سه ماه اول سال ۱۴۰۳

۱۰ خوراکی مفیدی که از بروز سکته جلوگیری می کنند

افزایش ۵۶ درصدی خطر سکته مغزی در سالمندان تنها

نظرات