چاپ کد خبر: 96693
دوشنبه 2 آبان 1401

پاسخ ابوطالبی به «کیهان»: عوام‌فریبی نکنیم، تحریم تسلیحاتی پهپادها خاتمه نیافته / درباره صداقت روسیه ، تغافل می‌کنید / این سیاستِ خارجی بیراهه می‌رود

 بدانید این سیاستِ خارجی راه به بیراهه دارد؛ و با کلماتی چون هوشمندانه، اولویت همسایگان، همکاری استراتژیک با روسیه و چین، عضویت درشانگهایِ امنیت محور، فروش نفت، و… نجات یافتنی‌ نیست!

حمید ابوطالبی

خبرآنلاین: حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در دولت روحانی در رشته توئیتی ضمن پاسخ به انتقادهای »کیهان« نوشت :

اینکه در دو هفته برای یک مصاحبه و یک توییت، دو پاسخ تند ازروزنامه‌های کیهان و ایران دریافت کرده‌ام سبب خوشحالی است؛زیرانشان میدهدافراط‌گرایان که کشوروسیاست خارجی رابه این بحرانهاکشانده‌اند احساس نگرانی نموده وخود رامجبور به ‌پاسخگویی به ملت ایران دانسته‌اند.این امرمبارکی است.

اما بیاییدصادق باشیم و عوام‌فریبی نکنیم: اینکه میگویید تحریم تسلیحاتی خاتمه یافته است، موضوع پهپادها وموشک و…در بند۴ضمیمهB در۲۲۳۱ ودرمتن ۷۹صفحه‌ای ۲۰۱۵/۵۴۶/S برای مدت هشت سال است ونه پنج سال؛ اینکه میگوییدپهپادها(UAV) به ۲۲۳۱ ربط ندارد، ربطش رادر ۲۰۱۵/۵۴۶/S میتوانید پیداکنید
اینکه میفرمایید دیپلماسی سردرگم نبوده وهوشمندانه است!! آنهم به دلیل: *بحران درروابط با آژانس و کاهش همکاری‌ها، برخلاف برجام؛ *افزایش تنش میان ایران و اروپا و آغاز تحریم‌های دوباره، پس از دو دهه؛ *محکوم کردن ارسال پهپاد به اوکراین توسط جوزف بورل و اعلام توقف مذاکرات با تهران؛
*اعلام قطع مذاکرات با تهران توسط آمریکا؛ *نامه سه کشور اروپایی به دبیرکل در مورد پهپادها، و مطرح شدن نقض ۲۲۳۱ در شورای امنیت UN؛ *تنش باافغانستان ومسئله طالبان وحق‌السهم ایران درمسئله آب؛ *وضعیت مناسبات با عربستان و امارات و… وقفقاز و…؛ *سردرگمی درعراق و سوریه و لبنان و…؛
به نظرمیرسد تجاهل کرده‌اید؛ اینکه باوردارید روسیه در «برجام وناتو و اوکراین وپهپادها» صادق است تغافل میکنید؛ اینکه برضعف تیم وساختار معیوب مذاکرات و رساندن آن به بن‌بست آگاه نیستید جای تعجب دارد؛ اینکه هنوزعدم اعتماد را دلیل برای عدم مذاکره باآمریکا میخوانید!سؤال برانگیز است…

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

فال حافظ