چاپ کد خبر: 17698
1 آذر 1398

پایان تلخ حجتی در جهاد کشاورزی : استعفا یا رای عدم اعتماد ؟!

 استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در حالی اعلام وصول شد که برخی از مدیران ارشد این وزارتخانه یا فرزندان برخی دیگر در بازداشت بسر می برند، و در این اوضاع واحوال محمود حجتی باید بار دیگر به چالش بزرگ استیضاح بپردازد .

خبرهای رسیده به اول فارس حاکی از بی رغبتی شدید نمایندگان مجلس به گفتگو با  لابی گران فعال برای اخذ رای اعتماد مجدد به وزیر جهاد کشاورزی می باشد.

اکثریت وسیعی از نمایندگان مجلس که در دوره های قبلی از حامیان پروپاقرص محمود حجتی بوده اند اعتقاد دارند  که وزیر جهاد کشاورزی  این بار هیچ شانسی برای گذار از استیضاح را ندارد و شواهد و قرائن حاکی است که حجتی اینبار با  رای عدم اعتماد بسیار سنگین مواجه خواهد شد.

همه اینها در حالی است که “نمایندگان حامی محمود حجتی در رقابتهای انتخاباتی پیش رو”   با این پرسش بزرگ روبرو خواهند شد که چرا در این سالها از وی ، سیاستها و شیوه مدیریتش دفاع کرده اند سوالی که هیچ نماینده ای پاسخی برای آن نخواهد داشت.

آیا حجتی راهی جز استعفا در پیش خواهد داشت؟ یا قربانی ناکارآمدی و ضعف سازمان ها و شرکتهای تابعه این وزارتخانه خواهد شد و مهر بی اعتمادی مجلس بر پیشانی مدیریتی اش را خواهد پذیرفت؟

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار