چاپ کد خبر: 123646
20 مهر 1402

پیش بینی سه ماهه بارش باران و دما در پاییز ۱۴۰۲ استان فارس+نقشه

بر اساس نقشه پیش بینی انحراف از نرمال سه ماهه بارش از نیمه مهر تا نیمه بهمن در استان فارس در محدوده فراتر از نرمال می باشد

پیش بینی فصلی بارش باران و دما سه ماهه پاییز 1402 استان فارس+نقشه

به گزارش اول فارس به نقل از اداره کل هواشناسی استان فارس ، تازه ترین پیش بینی وضع دما و بارندگی در استان فارس منتشر شد.

پیش بینی سه ماهه بارش: بر اساس نقشه پیش بینی انحراف از نرمال سه ماهه بارش از نیمه مهر تا نیمه بهمن در استان فارس در محدوده فراتر از نرمال می باشد به طوری که برای نواحی شرق و جنوب شرق بین ۱۰ تا ۲۰ میلی متر نواحی مرکزی، شمالی و قسمت عمده ای از جنوب بین ۲۰ تا ۴۰ میلی متر و نوار غربی بین ۴۰ تا ۸۰ میلی متر افزایش بارش پیش بینی شده است.

میانگین بارش سال زراعی گذشته در استان فارس تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به میزان ۲۶۸ میلیمتر می باشد که نسبت به بارش سال زراعی گذشته در مدت مشابه ۹ درصد افزایش و نسبت به بلند مدت ۶ درصد کاهش نشان می دهد.

پیش بینی فصلی بارش باران و دما سه ماهه پاییز 1402 استان فارس+نقشه

نقشه بارندگی ایستگاه های سینوپتیک استان فارس در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

پیش بینی فصلی بارش باران و دما سه ماهه پاییز 1402 استان فارس+نقشه

بارش استان فارس از ابتدای سال زراعی )اول مهر ماه۱۴۰۱( تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ از ۱۰۰ تا ۷۲۸ میلی متر متغیر بوده است. بیشترین میزان بارش در نواحی شمال غربی استان از جمله شهرستان های نورآباد، رستم و سپیدان، کوه چنار، کازرون، فیروزآباد و نواحی غربی شیراز با حداکثر بارش ۴۱۲ تا
۷۲۸ میلی متر می باشد و کمترین مقدار در قسمت های شمال شرقی، شرقی، جنوب شرقی و جنوبی استان به ویژه آباده، بوانات، صفاشهر، خرامه، سروستان، خفر، الر، مهر، المرد، اوز، گراش، خنج،زرین دشت، نیریز، داراب، فورگ و استهبان با ۱۰۰ تا ۲۲۷ میلی متر به ثبت رسیده است.

نقشه مقایسه دمای ایستگاه های سینوپتیک استان فارس نسبت به بلند مدت در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

پیش بینی فصلی بارش باران و دما سه ماهه پاییز 1402 استان فارس+نقشه

با توجه به نقشه فوق در کل استان فارس در سال زراعی گذشته )اول مهر ۱۴۰۱ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲(میانگین دمای هوا نسبت به میانگین بلند مدت افزایش داشته است. میزان این افزایش در اکثر نواحی استان ۰/۵ تا ۰/۷ درجه، در نواحی شمال شرقی و جنوبی ۰/۸ تا ۱/۴ درجه سلسیوس و در برخی نقاط غربی و مرکزی ۰ تا ۰/۴ درجه سلسیوس به ثبت رسیده است.

نمودار مقایسه بارندگی ایستگاه های سینوپتیک استان فارس در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در نواحی جنوب استان مانند المرد و الر بیشترین کاهش بارش نسبت به بلند مدت رخ داده و بیشترین افزایش نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان های ممسنی، ایزدخواست، اقلید و سپیدان بوده است.

پیش بینی فصلی بارش باران و دما سه ماهه پاییز 1402 استان فارس+نقشه

بررسی آخرین پیش بینی فصلی بارش و دمای سه ماه آتی کشور تا اوایل زمستان، نابهنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی و فشار سطح متوسط دریا بر روی مناطق جنب قطبی و نابهنجاری منفی آن بر روی عرض میانی قرار می گیرد که با فازهای منفی دورپیوندهای AO و NAO همراه است. پیامد آن نوسانی شدن بیشتر جت قطبی نسبت به نرمال و ایجاد بالکینگ بر روی اروپا است. این شرایط موجب عبور متناوب سامانه های بارشی از حوضه مدیترانه و غرب آسیا خواهد شد .

شرایط فوق به همراه توسعه فاز مثبت انسو می تواند به طور میانگین بارش کشور را نسبت به نرمال بلندمدت افزایش دهد . بر این اساس، بارش در استان های واقع در نیمه غربی کشور به ویژه استان های واقع بر کوههای زاگرس میانی تا جنوبی به طور مشخصی بیش از نرمال و در جنوب شرق و نوار ساحلی خزر در محدوده نرمال خواهد بود. تا نیمه زمستان، بیشترین افزایش بارش در حول و حوش ماه آذر )دسامبر( برآورد می شود. انتظار می رود دمای هوا در دو ماه آغازین پاییز از ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال و سپس با تشدید بارش ها در نیمه غربی حدود ۱ درجه متعادل شود. دمای هوا از اواخر پاییز تا اوایل زمستان در محدوده نرمال و در بهمن حدود یک درجه فراتر از نرمال برآورد می شود.

پیش بینی فصلی بارش در استان فارس

پیش بینی سه ماهه بارش:
بر اساس نقشه پیش بینی انحراف از نرمال سه ماهه بارش از نیمه مهر تا نیمه بهمن در استان فارس در محدوده فراتر از نرمال می باشد به طوری که برای نواحی شرق و جنوب شرق بین ۱۰ تا ۲۰ میلی متر نواحی مرکزی، شمالی و قسمت عمده ای از جنوب بین ۲۰ تا ۴۰ میلی متر و نوار غربی بین ۴۰ تا
۸۰ میلی متر افزایش بارش پیش بینی شده است.

پیش بینی فصلی بارش باران و دما سه ماهه پاییز 1402 استان فارس+نقشه

پیش بینی انحراف از نرمال بارش کشورmm


پیش بینی ماهانه بارش: نیمه مهر تا نیمه آبان در استان فارس

وضعیت بارش در استان فارس از نیمه مهر تا نیمه آبان نرمال می باشد.

04

نیمه مهر تا نیمه آبان ۱۴۰۲


یمه آبان تا نیمه آذر:
برای نیمه آبان تا نیمه آذر در نیمه شرقی استان فارس بین ۱۰ تا ۲۰ میلی متر و نیمه غربی بین ۲۰ تا ۴۰ میلی متر افزایش بارش پیش بینی می گردد.

05


پیش بینی بارش

باران از نیمه  آذر تا نیمه دی:

از نیمه آذر تا نیمه دی در شرق و جنوب شرق استان فارس بارش بین ۵ تا ۱۰ میلی متر و نواحی مرکزی، شمالی و قسمت عمده ای از جنوب بین ۲۰ تا ۴۰ میلی متر و نوار غربی استان بین ۴۰ تا ۸۰ میلی متر افزایش بارش پیش بینی شده است.

06

پیش بینی دما در استان فارس

پیش بینی سه ماهه دما:
بر اساس نقشه پیش بینی انحراف از نرمال سه ماهه دما، از نیمه مهر تا نیمه بهمن در استان فارس بین ۰/۵ تا ۱ درجه سلسیوس افزایش دما نسبت به نرمال پیش بینی می گردد.

پیش بینی فصلی بارش باران و دما سه ماهه پاییز 1402 استان فارس+نقشه

پیش بینی انحراف از نرمال دما


پیش بینی ماهانه دما استان فارس:

نیمه مهر تا نیمه آبان: در استان فارس از نیمه مهر تا نیمه آبان بین ۱ تا ۲ درجه افزایش دما پیش بینی می شود.

3 2

نیمه آبان تا نیمه آذر:

از نیمه آبان تا نیمه آذر بین ۰/۵ تا ۱ درجه سلسیوس افزایش دما نسبت به بلند مدت پیش بینی می شود

4 2

نیمه آذر تا نیمه دی:
نیمه آذر تا نیمه دی تغییرات دما نسبت به بلند مدت نرمال پیش بینی شده است.

1


نیمه دی تا نیمه بهمن:
از نیمه دی تا نیمه بهمن تغییرات دما نسبت به بلند مدت در اکثر نقاط استان نرمال و در نواحی شمال شرقی استان بین ۰/۵ تا ۱ درجه بیشتر از نرمال پیش
بینی شده است.

2 2

۱۰ کار ساده و روزمره که همیشه اشتباه انجام می‌دهیم

کشف شگفت انگیزی در دروازه پردیس پارسه تخت جمشید که ایرانی ها بدانند +عکس

کانال اخبار فوری و بدون سانسور ، کانال اخبار فارسی ، خبر فوری خبر حوادث

 کانال تلگرام 

 کانال واتساپ 

 کانال ایتا

کانال سروش 

 کانال روبیکا

کانال بله

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

ناشناس سه شنبه , ۱۹ دی ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۳

بایدبه چنین کارشناسان هواشناسی جایزه بزرگی داد

آخرین اخبار