چاپ کد خبر: 135015
3 اسفند 1402

چرا فوق‌العاده جذب برخی از کارگران شهرداری ها را نمی دهید ؟

یک فعال کارگری گفت: دولت در سال ۹۸ پرداخت فوق‌العاده جذب را برای تمام کارکنان شهرداری‌ها مصوب کرد، اما این مصوبه برای همه‌ی کارگران شهرداری اجرا نمی‌شود و صرفا برخی از شهرداری‌ها آن را برای کارگران خود اعمال کرده‌اند.

به گزارش اول فارس،  عبدالعظیم همایونی (رئیس شورای کارگری شهرداری زنجان) ، از عدمِ پرداختِ فوق‌العاده جذب به برخی از کارگران شهرداری خبر داد و  در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت: دولت در سال ۹۸ پرداخت فوق‌العاده جذب را برای تمام کارکنان شهرداری‌ها مصوب کرد، اما این مصوبه برای همه‌ی کارگران شهرداری اجرا نمی‌شود و صرفا برخی از شهرداری‌ها آن را برای کارگران خود اعمال کرده‌اند.

وی گفت: اگر مصوبه، کشوری است چرا برای همه یکسان اجرا نمی‌شود؟ در مصوبه‌ی هیأت وزیران از لفظ کارکنان استفاده شده است و برای همین در برخی از شهرداری‌ها حق جذب را صرفا برای کارکنان رسمی اعمال کرده‌اند. در اعتراض به این وضع یکی از کارگران به دیوان شکایت کرده و دیوان رأی داده که حق جذب، مشمول تمام کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری می‌شود.

کارگران شهرداری ها

این فعال کارگری افزود: با وجودِ این رأی همچنان برخی از کارگران شهرداری از فوق‌العاده حق جذب محروم مانده‌اند. این در حالی است که طبق مصوبه‌ی دیوان، چون رأی مربوط به موضوع مشخص و یکسانی است و وحدت موضوع وجود دارد، باید برای تمام کارگران اعمال شود و نیاز نیست هر کارگر به صورتِ جداگانه در دیوان طرح دعوی کند.

در اعتراض به این وضع یکی از کارگران به دیوان شکایت کرده و دیوان رأی داده که حق جذب، مشمول تمام کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری می‌شود. 

همایونی بیان کرد: یک کارگرِ شهرداری چقدر حقوق می‌گیرد که برای گرفتنِ بخشی از این حقوق، باید به دیوان شکایت کند و ماه‌ها صبر کند که دیوان رأی صادر کند. وقتی هم رأی مصوب هیأت وزیران وجود دارد و هم رأی دیوان عدالت ادرای درموردِ موضوع مشخص چه نیازی به مراجعه‌ی تک تکِ کارگران برای طرح شکایت وجود دارد، چرا باید در پرداختِ این حق تعلل کرد؟

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار