چند باید و نباید جدید آموزشی در مدارس دولتی که باید بدانید

چند باید و نباید جدید آموزشی در مدارس دولتی که باید بدانید

مهر امسال دایر کردن کلاس درس در مدارس عادی دولتی با تعداد بالاتر از ۳۶ دانش‌آموز ممنوع است. به گزارش اول فارس ، در ضوابط کلاس بندی مهر ۱۴۰۲ مدارس روستایی، عشایری و مدارس شهرهای کوچک و روستا شهرهایی که طی سال های اخیر از روستا به شهر تبدیل شده‌اند آمده است که ظرفیت تعداد […]

مهر امسال دایر کردن کلاس درس در مدارس عادی دولتی با تعداد بالاتر از ۳۶ دانش‌آموز ممنوع است.

به گزارش اول فارس ، در ضوابط کلاس بندی مهر ۱۴۰۲ مدارس روستایی، عشایری و مدارس شهرهای کوچک و روستا شهرهایی که طی سال های اخیر از روستا به شهر تبدیل شده‌اند آمده است که ظرفیت تعداد دانش آموزان در مدرسه دارای یک مدیرآموزگار و یک کلاس با دو پایه می‌تواند تا ۲۵ نفر باشد.

ضوابط کلاس بندی مهر ۱۴۰۲ مدارس روستایی، عشایری و مدارس شهرهای کوچک و روستا شهرهایی که طی سال های اخیر از روستا به شهر تبدیل شده‌اند آمده است که ظرفیت تعداد دانش آموزان در مدرسه دارای یک مدیرآموزگار و یک کلاس با دو پایه می‌تواند تا ۲۵ نفر باشد.

همچنین در این مناطق تعداد دانش آموزان در مدرسه دارای یک مدیرآموزگار و یک کلاس با سه و چهار پایه تا ۲۰ نفر، با پنج پایه تا ۱۵ نفر و نیز با شش پایه تا ۱۰ نفر می‌تواند باشد.

ظرفیت تعداد دانش آموزان در مدرسه دارای یک مدیرآموزگار، یک آموزگار با دو کلاس که دوپایه یا سه و چهارپایه است می تواند تا ۴۰ نفر اگر پنج پایه داشت تا ۳۰ نفر و اگر شش پایه داشت می تواند تا ۲۵ نفر دانش آموز داشته باشد.

مدارس دارای یک مدیرآموزگار، دو آموزگار و سه کلاس از دو تا شش پایه می توانند تا ۶۰ نفر دانش آموز داشته باشند.

مدارس دارای یک مدیرآموزگار، سه آموزگار و چهار کلاس دو پایه تا شش پایه نیز می توانند تا ۷۵ نفر دانش آموز و مدارس دارای یک مدیرآموزگار، چهار آموزگار و پنج کلاس دو تا شش پایه می توانند تا ۸۵ نفر دانش آموز داشته باشند.

افزایش ساعات آموزشی کلاس ‌سه پایه به بالا و پرداخت حق التدریس به این معلمان

در کلاسهای سه پایه به بالا ساعات آموزشی هفتگی افزایش می یابد و به تناسب آن به مدیر آموزگار یا معاون آموزگار و معلمان این کلاسها حق التدریس پرداخت می شود.

حداقل و حداکثر تعداد دانش آموزان در کلاس‌های شهری و روستایی

در مدارس عادی دولتی، حداقل تعداد دانش آموزان در کلاس‌های شهری مقطع ابتدایی ۲۲ نفر و کلاسهای روستایی مقطع ابتدایی حداقل ۱۲ نفر است. در این مقطع تعداد دانش آموزان از ۳۴ نفر نباید بیشتر باشد.

همچنین حداقل تعداد دانش آموز متوسطه اول در کلاسهای روستایی ۱۲ و در کلاسهای شهری حداقل ۲۰ نفر و حداکثر نیز ۳۶ نفر است.

دبیرستان‌های متوسطه دوم نیز در مناطق روستایی حداقل ۱۲ نفر و در مناطق شهری حداقل ۱۴ نفر و حداکثر ۳۶ نفر دانش آموز می توانند داشته باشند.

هنرستانها نیز در مناطق روستایی حداقل ۱۰ نفر و در کلاسهای شهری حداقل ۱۳ نفر دانش آموز می توانند داشته باشند. تعداد این دانش آموزان در این مناطق نباید بیشتر از ۲۸ نفر شود.

تعداد دانش آموزان دبیرستان‌های شبانه روزی دوره اول و دوم در کلاس‌های روستایی و شهری باید حداقل ۱۸ نفر و حداکثر ۳۶ نفر باشد.

حداقل تعداد دانش آموزان هنرستان‌های شبانه روزی در مناطق شهری و روستی نیز باید ۱۳ نفر و حداکثر ۲۸ نفر باشد.

دایر کردن کلاس درس با بیشتر از ۳۶ دانش آموز در مدارس دولتی، ممنوع

در واقع در مدارس عادی دولتی نیز دایر کردن کلاس درس با تعداد دانش آموزان بالاتر از ۳۶ نفر ممنوع و تنها در شرایط خاص با تایید کارگروه توسعه مدیریت استان امکان پذیر است.

در شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش نیز تشکیل کلاس با ماهیت کارگاهی با تعداد ۱۵ نفر هنرجو در یک کلاس کارگاهی امکان پذیر است.

همچنین تشکیل کلاس کارگاهی کمتر از حدنصاب در طرح برونسپاری مشروط به تجمیع دروس غیر کارگاهی با هنرجویان سایر رشته‌ها و تشکیل یک کلاس بلامانع است.

از سوی دیگر هر دانش آموز استثنایی مشمول طرح تلفیقی در مدارس از حیث شمارش در کلاس‌ها برای رعایت حد نصاب حداکثر، معادل سه دانش آموز به حساب می‌آید.

مطالب مرتبط

اجبار به پرداخت وجه برای تحویل کارنامه و ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی استان فارس

تاثیر منفی سقف سالن برگزاری آزمون بر نتیجه امتحان دانش آموزان و دانشجویان

زمان ثبت‌نام پایه دهم دوره دوم متوسطه اعلام شد+جزئیات

نظرات