• 03 / دی 1397 / 7:46
  • شناسه خبر : 3020

توضیحاتی در مورد ادعاهای مالکیت بر خانه تاریخی طالبان شیراز

خانه تاریخی طالبان شیراز‌

‌مدیرکل میراث فرهنگی فارس اعلام کرد که این اداره‌کل آمادگی دارد تا در صورت تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای مرمت و استحکام بخشی خانه تاریخی طالبان توسط مالک در قالب طرح حمایت از مالکین و متصرفین بناهای تاریخی، بخشی از هزینه‌ها را در چهار چوب قانون و ضوابط میراث فرهنگی تقبل کند.

ب‌ه گزارش اول فارس مصیب امیری ، به ارائه توضیحاتی مستند از خانه تاریخی طالبان شیراز که اخیرا از سوی فردی که ادعای مالکیت بر این بنا داشته پرداخت.
وی بیان کرد: بر اساس شرح وظایف میراث فرهنگی در راستای صیانت از بافت تاریخی و عناصر ارزشمند در آن اقدامات  مورد نیاز  حفاظتی در خانه تاریخی طالبان که به شماره ۱۵۵۵ مورخ ۵۶/۰۸/۰۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است طبق قرارداد شماره ۴۴۸/۱۳۳/۹۱۳ به پیمانکار ذیصلاح به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال منعقد و عملیات مرمتی اثر مذکور با توجه به اعتبار تخصیص یافته انجام شد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس افزود: از بدو شروع عملیات مذکور مالک قبلی ملک فوق (آقای غفاری) با مداخله در روند اجرایی پروژه وقفه ایجاد کرد و علی‌رغم درخواست‌های مکرر متاسفانه نه تنها اجازه ورود به بنا جهت تکمیل تعمیرات مورد نظر به پیمانکار  توسط ایشان  داده نشد بلکه با طرح شکایت علیه میراث فرهنگی در مراجع قضایی عملاً تعمیرات ملک فوق به صورت نیمه تمام رها شد.
به گفته امیری، طی درخواست‌های مکرر از نامبرده نیز جهت ادامه تعمیرات متاسفانه مالک با عدم حضور خود در ملک فوق و عدم استقرار نگهبان در آن عملاً زمینه تخریب و سرقت احتمالی در  آن را  فراهم کرده است و به هیج یک از درخواست‌های میراث فرهنگی برای فراهم کردن امکان  فعالیت اجرایی پاسخ نداده است.
وی ادامه داد: در این راستا و از سال ۹۳  نیز شخص دیگری به نام سرکار خانم خدیجه مهری زاده نادری با ارائه سند ‌ملکی مدعی مالکیت ملک مذکور شد و بر اساس درخواست مکتوب ضمن درخواست ابطال مجوزهای مربوطه  قبلی، ‌جهت ملک فوق هرگونه صدور مجوز جدیدی را نیز برای آن ممنوع دانسته و به دلیل عدم همکاری نامبرده عملیات مرمتی و نجات بخشی اثر مذکور مسکوت مانده است.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی آمادگی دارد تا در صورت فراهم شدن حضور در ملک فوق و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز جهت مرمت و استحکام بخشی توسط مالک محترم در قالب طرح حمایت از مالکین و متصرفین بناهای تاریخی ضمن تامین بخشی از هزینه‌های مربوطه نسبت به نظارت بر حسن انجام کار نیز در چارچوب قانون و ضوابط میراث فرهنگی اقدام کند.”منبع:ایسنا”

بیشتر بخوانید:

فشل‌ترین ادارات استان فارس: میراث فرهنگی در پیچ و خم مدیریت ناکارآمد/مماشات ممنوع
مرد شیرازی فکرش را هم نمیکرد خانه اش در تاریخ غریب شیراز بسته شود !
خُمره کشف شده در بافت تاریخی کازرون کازرون خالی بود

ثبت دیدگاه