در ادامه این جلسه که حدود یکساعت به طول انجامید ، از تلاش های ارزنده پرفسور “کری یری” که به منظور تکمیل پرونده محور ساسانی (فیروزآباد ، کازرون و سروستان) همکاری بی شائبه ای داشته اند و این خدمات منجر به ثبت جهانی این مجموعه در یونسکو شد از سوی مهندس تاج گردون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس قدردانی گردید.
پایان بخش این جلسه مشترک ،  بحث و بررسی در خصوص برگزاری همایش بین المللی توسعه پایدار محور ساسانی فارس بود که یکی از رویکردهای اصلی آن شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری از منظر باستان شناسی ثبت جهانی فیروزآباد ، کازرون و سروستان می باشد.