چاپ کد خبر: 6754
14 اردیبهشت 1398

تصاویری از شقایق در شیراز

این روز‌ها دشت‌ها و چمن زار‌های دامنه کوه‌های شیراز مملو از گل‌های شقایق شده که چشم هر بیننده‌ای را مجذوب خود می‌کند و طراوت و جلوه خاصی را به این منطقه بخشیده است.
دشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیراز

دشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیرازدشت گل‌های شقایق شیراز

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار