آبشار صفر سیوند
تصاویر زیبای آبشار صفر سیوند

تصاویر زیبای آبشار صفر سیوند

 آبشار صفر در مجاورت ایستگاه راه آهن سیوند قرار دارد و در ایام نوروز یکی از نقاط گردشگری طبیعی فارس در شهرستان پاسارگاد و منطقه سیوند  است که با برخورداری از ارتفاعات بلند، آبشار و جوی های آب و طبیعت زیبا و نزدیکی به تنگ خشک و آبشار اوسر گردشگران و دوستداران طبیعت را مجذوب