آب زیرزمینی
به این گروه از افراد زمین برای ساخت ویلا داده می شود

به این گروه از افراد زمین برای ساخت ویلا داده می شود

برای متقاضیانی که تمایل به مهاجرت معکوس دارند زمین برای ساخت خانه های ویلایی تخصیص داده می شود. به گزارش اول فارس ، مجید جودی معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: گفت: افرادی که فاقد مسکن و دارای شرایط  متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن هستند و تمایل به مهاجرت معکوس  را دارند، می توانند از شرایط 
این ۳ استان پدر آب های زیر زمینی کشور را در آورده اند !

این ۳ استان پدر آب های زیر زمینی کشور را در آورده اند !

طبق آخرین آمار یک میلیون و ۲۰ هزار و ۷۰۹ حلقه چاه در کشور وجود دارد که سالانه ۴۱ میلیارد و ۳۶۷ میلیون متر مکعب آب را از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌کند، در این راستا دولت با اتکا به هوشمندسازی مصارف، قصد مدیریت برداشت آب از منابع زیرزمینی را در دستور کار قرار داده
سالی ۱۰ برابر دریاچه ارومیه از  زیرزمین آب‌ برداشت می‌شود/ آبخوان ارسنجان دارای بدترین شرایط است
کدام آبخوان‌ها در کشور وضعیت وخیم دارند؟

سالی ۱۰ برابر دریاچه ارومیه از زیرزمین آب‌ برداشت می‌شود/ آبخوان ارسنجان دارای بدترین شرایط است

یک پژوهشگر حوزه منابع آب با اشاره به اینکه سالانه ۵۰ میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی یرداشت می‌شود، گفت: این مقدار به اندازه حجم ۱۰ دریاچه ارومیه است.