آب شرب شیراز
خط دوم انتقال آب به شیراز در سال آینده به بهره برداری می رسد
سرپرست استانداری فارس:

خط دوم انتقال آب به شیراز در سال آینده به بهره برداری می رسد

به دلیل تداوم خشکسالی‌های اخیر تامین آب شهر شیراز از طریق چاه‌ها چندان روش مطمئنی نیست، عنوان کرد: خط دوم  انتقال  آب از سد درودزن با ظرفیت ۳ متر مکعب بر ثانیه در چند سال گذشته وارد مدار اجرا شده است