آتش سوزی جنگل
تأثیر عوامل انسانی در آتش سوزی های مراتع و جنگل ها/ لزوم فرهنگ سازی درحوزه محیط زیست
در جلسه خانه نخبگان کشاورزی و منابع طبیعی بسیج علمی فارس مطرح شد؛

تأثیر عوامل انسانی در آتش سوزی های مراتع و جنگل ها/ لزوم فرهنگ سازی درحوزه محیط زیست

جلسه کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با حضور اعضای کارگروه در محل سازمان بسیج مهندسین با موضوع بررسی عوامل ایجاد آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی و راه کارهای پیشگیری و برخورد با آن برگزار شد.