آدم برفی
کادوی ویژه مرد شیرازی برای همسرش تا نبینید باورتون نمیشه!!

کادوی ویژه مرد شیرازی برای همسرش تا نبینید باورتون نمیشه!!

به گزارش اول فارس، امروز حین گشت و گذار در شبکه های اجتماعی ، این ویدئوی زیبا در یکی از پیج های شیراز توجهم را جلب کرد: ظاهرا مرد شیراز  رفته سیپدان برای همسرش آدم برفی ساخته و بار وانت کرده آورده شیراز برای همسرش که گویا باردار است…. شما هم عضو کانال ما در